Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Litt om vaksiner

Spørsmål

Jeg følger debatten i media angående vaksiner, nå rundt meslinger, og jeg synes den er svært ubalansert og unødvendig polarisert. Jeg ønsker å kunne forstå fordeler og ulemper både ved vaksiner og farlige følgesykdommer (etter f.eks meslinger), men dette er en svært krevende jobb om man ikke vet hvor man finner trygg informasjon, og ikke er medisinsk utdannet. Håper du/ dere i lommelegen kan bidra til mer balansert info, om dere kan svare på følgende spørsmål. Alle spørsmålene gjelder barnevaksinasjonsprogrammet: Hvilke statistikker finnes ang følgesykdommer / komplikasjoner til meslingetilfeller i rike land? Hvor mange får komplikasjoner i rike land? Hvor mange prosent av de vaksinerte er immune etter vaksiner mot sykdommene i barnevaksinasjonsprogrammet (rike land)? Og hvor lenge er man da immun? Immunitet etter vaksiner er tidsbegrenset –Hvordan kan man da snakke om flokkimmunitet i en befolkning, uten å samtidig revaksinere voksne hvert 10.år? Kan man få sykdommen man vaksinerer mot, via vaksinen? Og kan man som vaksinert gå gjennom disse sykdommene «passivt» (uten symptomer), og samtidig være smittespreder? Statistikk og forskning rundt skader ved vaksinering i rike land? (Tenker da på senskader, dvs skade utover de neste dagene og ukene rett etter vaksinering) Finnes det bindinger (f.eks økonomiske) mellom leger eller helsemyndighetene i rike land og vaksineindustrien? Statistikk på dødelige meslingetilfeller i rike land fra rundt 1800-tallet og fram til idag.

Kvinne 42
Svar

Hei! Jeg legger ved en link som nylig stod i aftenposten. Dette er god lesing!

https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/0npgv2/Meslinger-Det-er-alarm--Preben-Aavitsland

Du stiller mange spørsmål og mange av disse blir besvart i denne artikkelen på en glimrende måte. Immuniteten varierer fra vaksine til vaksine. Enkelte trenger påfyll, mens andre ikke. Det er riktig at flokkimmuniteten er avhengig av at imunniteten er tilstede med en viss prosent. For meslinger er ikke det nødvendig med påfyll. Kun hos utsatte pasienter med visse sykdommer. Man kan få symptomer på sykdommen ved vaksine. Typisk ser man dette ved influensavaksinen. Men man kan aldri få sykdommen da vaksiner i de fleste tilfeller inneholder kun en del av viruset/bakterien. Alstå vaksinen inneholder ikke levende mikrober!. Som vaksinert trenger man ikke få symptomer. Man blir allikevel ikke smittespreder. Senskader/bivirkninger rundt bruk av vaksine har vært hypigge debattert. Bl a var det en hypotese at MMR vaksinen medførte økt risiko for autisme.Dette har man klart å motbevise. Mange vaksinemotstandere mener at kroppen utvikler et sunt og sterkt immunforsvar ved å bli smittet av de ulike barnesykdommene. Det er jo et poeng. Man har sett en sterk økning av allergi/Astma blant barn i den senere tid. Om dette har sammenheng med vaksinasjonsprogrammet er vanskelig å svare på. Jeg har ikke noe grunnlag for å si at det finnes bindinger mellom leger og vaksineindustrien. Regelverket er svært strengt og det er vanligvis myndighetene som beslutter om vaksiner skal innføres.