Influensavaksine - vanlige bivirkninger

De fleste vil ikke merke noen bivirkninger etter en sesonginfluensavaksine, og de som likevel opplever bivirkninger får som regel milde og forbigående plager.

INFLUENSAVAKSINE: Nær 1,5 million mennesker i Norge har økt risiko for alvorlige komplikasjoner eller død som følge av influensasykdom. Foto: NTB scanpix, Larsen, Håkon Mosvold
INFLUENSAVAKSINE: Nær 1,5 million mennesker i Norge har økt risiko for alvorlige komplikasjoner eller død som følge av influensasykdom. Foto: NTB scanpix, Larsen, Håkon Mosvold Vis mer

Spør en lege!

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Bivirkninger etter influensavaksine er som regel milde og forbigående. Sesonginfluensa kommer hver vinter. Den skyldes virus som er litt forskjellige fra influensaviruset året før, man er derfor ikke fullt immun mot neste års influensa.

– November er måneden det på tide å vaksinere seg, råder Rebecca Jane Cox, som er leder av Influensasenteret og professor ved universitetet i Bergen.

Influensasesongen varer som regel i 6–8 uker, og oftest med en topp rundt juletider eller rundt vinterferien.

LES OGSÅ: Hvorfor tar ikke helsepersonell influensavaksinen?

900 dør av influensa hvert år

Årlig dør det i gjennomsnitt 900 personer som følge av alvorlig influensasykdom i Norge.

Cirka 1,5 million mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for komplikasjoner av influensa, og disse blir anbefalt influensavaksine.

– Folkehelseinstituttet anbefaler vaksine til personer som har økt risiko for å få alvorlig influensasykdom eller komplikasjoner etter gjennomgått influensa. Når Folkehelseinstituttet gir vaksineanbefalinger veier vi alltid alvorligheten av sykdommen man vaksinerer mot, mot mulighet for og alvorlighet av bivirkninger forårsaket av vaksinen, opplyser Kjersti Rydland, seniorrådgiver, Cand. pharm, avdeling for influensa ved Folkehelseinstituttet.

LES OGSÅ: Når bør du sykemeldes av influensa?

Vanlige bivirkninger av influensavaksinen

Det tar cirka 2 uker fra vaksinen settes til den gir beskyttelse.

Bivirkninger av influensavaksinen gitt i sprøyteform er:

 • Lokalreak­sjon med rødhet, ømhet og/eller hevelse på stikkstedet (5 – 20 prosent)
 • Allmennsymptomer med feber, muskelsmerter og generell uvel­het (1 – 10 prosent)
 • Allergiske reaksjoner (generell utslett eller allergisk sjokk (anafylaksi) (meget sjeldent)

– Når det gjelder sesonginfluensavaksiner har de milde og kortvarige bivirkninger. En vanlig influensainfeksjon hos ellers friske personer vil gi mye kraftigere og mer langvarige plager, sier Rydland ved Folkehelseinstituttet.

De fleste vil ikke merke noen bivirkninger etter en influensavaksine.

– Hos kronisk syke og gamle kan en influensasykdom ende med sykehusinnleggelse og langvarig svekkelse, i verste fall dødsfall. Vi mener derfor at det er verdt å ta influensavaksinen selv om noen kan føle seg litt halvsyke en dag eller to, påpeker Rydland.

VANLIG Å BLI RØD: Lokalreak­sjon med rødhet, ømhet og/eller hevelse på injek­sjonsstedet er en vanlig bivirkning av influensavaksinen. Foto: Shutterstock
VANLIG Å BLI RØD: Lokalreak­sjon med rødhet, ømhet og/eller hevelse på injek­sjonsstedet er en vanlig bivirkning av influensavaksinen. Foto: Shutterstock Vis mer

Bivirkninger av nesesprayvaksinen som er godkjent til barn 2-17 år:

 • Nesetetthet (mer enn 10 prosent), rennende nese
 • Hodepine, sykdomsfølelse, muskelsmerter, manglende appetitt
 • Feber over 38 °C (mer enn 1 prosent)
 • Hvesende pust er rapportert, særlig hos barn under to år
 • Alvorlige allergiske reaksjoner, som anafylaksi (svært sjelden)

LES OGSÅ: Alt om influensa

Lav vaksinasjonsdekning i Norge

– Norge har lav vaksinasjonsdekning sammenlignet med andre europeiske land, sier Rebecca Jane Cox ved universitetet i Bergen.

Hun forteller at det fortsatt er få gravide kvinner som vaksinerer seg, til tross for at de tilhører risikogruppen som er anbefalt influensavaksine.

– Målet er at 75 prosent av dem som er i risikogruppen skal vaksinere seg, men vi ligger langt unna dette målet. Total vaksinasjonsdekning for personer i risikogruppene var på 22,5 prosent forrige sesong, sier Cox.

Hun trekker frem to mulige årsaker til hvorfor det er så lav vaksinasjonsdekning i Norge:

 • Personen vet ikke at de er i risikogruppen
 • Unngår vaksine fordi de frykter sjelden alvorlige bivirkninger som narkolepsi (det er ingen sammenheng mellom narkolepsi og sesongvaksine)

​LES OGSÅ: Symptomer ved influensa

​Frykter fortsatt bivirkninger

INFLUENSAEKSPERT: Rebecca Jane Cox er leder av Influensasenteret og professor ved universitetet i Bergen. Foto: UIB
INFLUENSAEKSPERT: Rebecca Jane Cox er leder av Influensasenteret og professor ved universitetet i Bergen. Foto: UIB Vis mer

– Mange er fortsatt skeptiske til å ta vaksine etter influensapandemien i 2009, men sesongvaksinen er en helt annen vaksine enn svineinfluensa pandemi-vaksine. Det er svært lite bivirkninger med sesongvaksiner, de er trygge og har blitt brukt i over femti år, forklarer Cox.

Da svineinfluensaen pågikk var det stadige negative medieoppslag om bivirkningene, som skapte stor mistilitt til vaksine i befolknigen.

Ni av ti helsepersonell dropper å vaksinere seg, selv om de blir anbefalt vaksinen.

– Sender ikke det et negativ signal til andre?

– Ja, det gjør det. Helsepersonell har ansvar for å beskytte sine pasienter og ikke spre influensa videre, sier Cox.

Vaksinasjonsdekningen varierer i helsevesenet. Noen avdelinger har høy dekningsgrad, andre ikke.

– Jeg tror den dårlige vaksinasjonsdekningen skyldes at hverdagen i helsevesenet er ekstremt travelt og det er ikke tilrettelagt for å ta vaksine. Samtidig bør sjefen gå frem som en god rollemodell og se på influensavaksinen som et gode. Effekten og sikkerheten av sesonginfluensavaksinen er god, sier Cox.

LES OGSÅ: Nå kommer influensaen

Grupper som anbefales influensavaksine

Influensavaksine anbefales spesielt for:

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

BARE EN AV FEM GRAVIDE TAR VAKSINE: Det er farligere for fosteret at mor blir syk enn at hun tar vaksine. Foto: Shutterstock
BARE EN AV FEM GRAVIDE TAR VAKSINE: Det er farligere for fosteret at mor blir syk enn at hun tar vaksine. Foto: Shutterstock Vis mer

LES OGSÅ: Når er du for syk til å gå på jobb?

Hvorfor trenger ikke alle å vaksinere seg?

Det er de som er utsatt for komplikasjoner som vil ha størst helsegevinst av vaksinasjon.

Influensa er ikke livstruende for de fleste unge og friske, og sykdommen gir heller ikke varig svekket helse i etterkant.

Personer med alvorlig allergi for hønseegg bør heller ikke vaksineres.

Annonse

LURER DU PÅ NOE?

Spør en av våre leger.

Gunnar Hasle

REISEMEDISIN

Få svar innen 3 dager for 339,-

Du kan være anonym.

Still et spørsmål

Dersom du har tidligere hatt alvorlige reaksjoner etter vaksinasjon med tilsvarende influensavaksine, eller kjent allergi mot innholdsstoffer i vaksinen bør du heller ikke vaksineres.

Barn under 6 måneder skal heller ikke vaksineres, fordi sikkerhet og effekt av vaksinen ikke er undersøkt hos så små barn, ifølge FHI.no.

Slik er sesonginfluensavaksinen 2016/2017

Hvert år er det en ny influensavaksine. Vaksinen må tilpas­ses end­ringene hos virus og derfor endres den fra år til år. Pasienter i risiko­gruppene anbefales å vaksineres med sesonginfluensavaksine hvert år.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har opprettet et nettverk av nasjonale influensasentre. Disse overvåker influensaaktivitet og anbefaler sammensetningen av neste sesongs vaksine.

Sesonginfluensavaksine består vanligvis av tre eller fire influensavirustyper: to A-stammer og én eller to B-stammer.

Trivalent inaktivert influensavaksine (TIV) har lenge vært eneste vaksinealternativ mot sesonginfluensa i Norge. TIV er en ikke-levende injeksjonsvaksine som inneholder virusdeler eller rensede viruskomponenter fra influensavirus. Nedre aldersgrense er 6 måneder, og det er ingen øvre aldersgrense.

Har du et helsespørsmål? Spør en lege eller legespesialist hos Lommelegen.no.

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Gunnar Hasle REISEMEDISIN
Få svar innen 3 dager for 339,-