Vaksine mot pneumokokker

Pneumokokkvaksinen tilbys alle barn, og mennesker med spesiell risiko. Bakterien kan forårsake alvorlig sykdom som lungebetennels , blodforgiftning og hjernehinnebetennelse.

VAKSINE: Pneumokokkonjugatvaksine inngår i barnevaksinasjonsprogrammet fra 2006. Det betyr at de fleste ungdommer og voksne i Norge ikke er vaksinert. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock
VAKSINE: Pneumokokkonjugatvaksine inngår i barnevaksinasjonsprogrammet fra 2006. Det betyr at de fleste ungdommer og voksne i Norge ikke er vaksinert. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer

Hva er pneumokokker?

Pneumokokker er en gruppe bakterier som kan forårsake alvorlige infeksjonssykdommer som blant annet lungebetennelse og blodforgiftning, en sjelden type hjernehinnebetennelse, samt infeksjoner i ledd og skjelettet. Mindre alvorlige sykdommer er mellomørebetennelse, bihulebetennelse og øyekatarr.

LES OGSÅ:
image: HPV-vaksine

HPV-vaksine

Hvor ofte rammer sykdommen?

Frem til 2005 var forekomsten stigende i Norge, da nesten 1100 tilfeller ble meldt til MSIS. I 2006 ble vaksinen innført i barnevaksinasjonsprogrammet. Størst har nedgangen vært blant de eldste og blant barn under 2 år. I 2016 ble det totalt meldt 599 tilfeller, ifølge fhi.no.

Etter vaksineringen startet har forekomsten gått ned i alle aldersgrupper, ikke bare hos de vaksinerte - vaksinen har også bidratt til flokkbeskyttelse. Flokkbeskyttelse betyr at vaksinen beskytter også mennesker som ikke selv har fått vaksinen. Grunnen til dette er som følger: Når man er vaksinert vil kroppen øyeblikkelig ta seg av/drepe bakterier (eller virus) som dukker opp. Bakteriene får ikke anledning til å formere seg videre. Dette fører til at det er færre bakterier i omløp, noe som minsker risikoen for å treffe på slike bakterier for alle rundt oss.

Vaksine til alle barn

Barnet får tilbud om vaksine mot pneumokokksykdom på 3-, 5- og 12-månederskontrollen på helsestasjonen.

LES OGSÅ:
image: Meslinger: Komplikasjonene vi frykter

Meslinger: Komplikasjonene vi frykter

Vaksine til spesielt utsatte

Pneumokokkvaksinasjon gis også til personer med risikofaktorer, som ikke har vært inkludert i barnevaksinasjonsprogrammet. Visse sykdommer og tilstander kan medføre betydelig økt risiko for invasiv pneumokokksykdom og Folkehelseinstituttet anbefaler derfor alle personer med slike sykdommer eller tilstander:

 • Personer uten milt
 • Cerebrospinalvæskelekkasje
 • Hivinfeksjon / AIDS
 • B-cellesvikt, inkludert a- og hypogammaglobulinemi
 • Stamcelletransplantasjon
 • Hematologisk kreft (leukemi, lymfom og myelomatose)
 • Organtransplantasjon
 • Cochleaimplantat
 • Alle som er eldre enn 65 år

I tillegg er det en del andre diagnoser som gjør at legen bør vurdere å gi vaksine. Eksempler er kronisk leversykdom, kronisk nyresykdom, diabetes, cøliaki, kronisk lungesykdom, kronisk hjertesykdom, tidligere gjennomgått lungebetennelse på grunn av pneumokokker, alkoholisme, røyking. (se komplett liste på fhi.no)

Graviditet

Gravide er ikke inkludert i gruppen som bør få vaksinen rutinemessig. Det er begrenset erfaring med pneumokokkvaksiner til gravide, derfor er man i utgangspunktet tilbakeholden med å vaksinere gravide. Vaksinen kan gis til en gravid kvinne hvis utsettelse vurderes som uforsvarlig.

Beskyttelsen

Vaksinen vil beskytte mot ca. 70 % av alle pneumokokk-typene som gir de alvorlige infeksjonene i alderen opp til to år. Vaksinen gir 97 % beskyttelse mot infeksjoner av de utvalgte pneumokokk-bakteriene. Undersøkelser har vist at vaksinen også gir økt beskyttelse mot ørebetennelser, men man må da gi vaksinen FØR ørebetennelsene kommer!

Vanlige bivirkninger

 • Rødhet, hevelse, ømhet eller smerter på stikkstedet
 • Uro, irritabilitet, gråt, utilpasshet, søvnighet, nedsatt matlyst eller uvelhet i 1–2 døgn etter vaksinasjonen forekommer hos noen.
 • Kortvarig feber forekommer hos mer enn 1 av 10 og er vanligere når vaksinen gis sammen med andre vaksiner.
 • Hvis feberen blir over 39,5˚C anbefales det å kontakte lege.

Kilder:

Oppdatert 16.112018 av Elisabeth Lofthus, sykepleier. Kilde: fhi.no
Oppdatert 02.07.07 av Cecilie Arentz-Hansen, lege
Denne saken ble opprinnelig skrevdet av Siri Helene Hauge, lege. 03.02.2006
Kilder: felleskatalogen.no-Rapport 2005:1. Anbefalinger for bruk av konjugert pneumokokkvaksine i Norge. Folkehelseinstituttet
-Sandbu S (red.). Vaksinasjonshåndboka. 1.5 Barnevaksinasjonsprogram. Nasjonalt folkehelseinstitutt, 2006