Hva er bivirkninger av Pfizer-vaksinen?

De fleste vil få milde bivirkninger etter koronavaksinen, men de fleste blir kvitt dem etter to til tre dager.

MEST BIVIRKNINGER ETTER ANDRE DOSE: Smerte på stikksted, feber, frysninger og tretthet er vanlige bivirknigner. Foto: 9nong / Alya_Ro / Shutterstock / NTB
MEST BIVIRKNINGER ETTER ANDRE DOSE: Smerte på stikksted, feber, frysninger og tretthet er vanlige bivirknigner. Foto: 9nong / Alya_Ro / Shutterstock / NTB Vis mer

Spør en lege!

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

En stor andel av befolkningen i Norge og Europa er nå vaksinert. Comirnaty (BioNTech/Pfizer) er den vaksinen som flest har fått i Norge. Det betyr at vi har masse data om hvilke bivirkninger som er vanlige.

MODERNA: Hva er bivirkninger av Moderna-vaksinen?

Bivirkningene er et resultat av at ditt immunsystem blir aktivert og lager beskyttelse mot koronavirus. Noen kjenner dette godt, andre vil ikke oppleve bivirkninger i det hele tatt.

image: Vanligste fem koronasymptomer for vaksinerte

Vanligste fem koronasymptomer for vaksinerte

Vanlige bivirkninger

Legemiddelverket oppgir at disse bivirkningene er vanligst etter koronavaksine med Comirnaty (BioNTech/Pfizer):

  • Mer enn 80 % fikk smerter på stikkstedet.
  • Andre vanlige bivirkninger er trøtthet, hodepine, muskelsmerter, leddsmerter, frysninger og feber. Bivirkningene kan være ubehagelige, men går vanligvis over etter noen dager.
  • Vanlige bivirkninger kommer gjerne første eller andre dag etter vaksinering og varer omtrent 2–3 døgn.
  • De fleste tåler disse forbigående bivirkningene godt, mens andre opplever betydelige plager et par dager etter vaksinering.
  • Noen kan oppleve hovne lymfeknuter, som kan vedvare i 7–10 dager.

Pakningsvedlegget for vaksinen, som du kan lese i Felleskatalogen oppgir også kvalme og oppkast, utslett og kløe på stikksted som vanlige bivirkninger for Pfizervaksinen.

image: Vasovagal reaksjon: Hvorfor besvimer noen av blodprøver eller sprøyte?

Vasovagal reaksjon: Hvorfor besvimer noen av blodprøver eller sprøyte?

Mest bivirkninger etter dose to

Legemiddelverket skriver at flere opplevde bivirkninger (punktlisten over) etter andre dose enn etter første dose.

FHI gjennomførte i mars 2021 en undersøkelse der vaksinerte personer har svart på spørsmål om opplevde bivirkninger etter koronavaksinasjon. Blant 2799 deltakere som hadde fått Pfizer vaksinen rapporterte 28,7 % bivirkninger etter første dose. Etter vaksinasjon med andre dose steg andelen som rapporterte uønskede hendelser/bivirkninger til om lag 50 %.

ANDRE TYPE KORONAVAKSINER: Koronavaksiner og bivirkninger

Forskjell på Pfizer og Moderna

Begge vaksinene har ganske lik profil, begge inneholder en liten bit av arvestoffet (mRNA), og bivirkningene er også ganske like med noen unntak.

Legemiddelverket skriver at flere opplevde bivirkninger etter andre dose enn etter første dose etter Pfizer-vaksinen. Dette er ikke oppgitt for Moderna (Spikevax). Kvalme og brekninger er klassifisert som vanlig hos Pfizer, men svært vanlig hos Moderna. Begge vaksinene har rapportert de samme sjeldne og alvorlige bivirkningene.

LES OGSÅ: Hva er bivirkningene av Moderna-vaksinen?

Sjeldne og alvorlige bivirkninger

Sjeldne bivirkninger vil si bivirkninger som mellom 1 av 1000 og 1 av 10 000 opplever.

Allergisk sjokk

Pakningsvedlegget for vaksinen oppgir at tilfeller av anafylaksi er rapportert, men med foreløpig ukjent frekvens for Comirnatyvaksinen.

image: Disse mutasjonene skaper bekymring

Disse mutasjonene skaper bekymring

Alle vaksiner kan i sjeldne tilfeller fremkalle anafylaktiske reaksjoner, også kalt allergisk sjokk, og derfor skal alltid vaksiner settes av helsepersonell, og du skal ikke forlate legekontor/helsestasjon før det har gått minst 15 minutter. Dette er for at du skal få rask helsehjelp ved en eventuelt akutt reaksjon.

Hjertebetennelse

Det er i Norge per 10. august 2021 meldt om 90 tilfeller av perikarditt og 30 tilfeller av myokarditt etter vaksinering. Perikarditt er en betennelse i hjerteposen.
Myokarditt er en betennelse i hjertemuskelen, etter vaksinen.

«Det er viktig å kontakte lege hvis du opplever brystsmerter, tungpustethet eller uregelmessig puls» Steinar Madsen, Legemiddelverket.

– Mekanismen bak perikarditt og myokarditt etter vaksinasjon er foreløpig ukjent. De fleste blir raskt friske, men vi har sett tilfeller der det har oppstått komplikasjoner. Det er viktig å kontakte lege hvis du opplever brystsmerter, tungpustethet eller uregelmessig puls, sier medisinsk fagdirektør, Steinar Madsen i Legemiddelverket.

image: Hvor finner jeg koronasertifikatet mitt og hvordan bruke det?

Hvor finner jeg koronasertifikatet mitt og hvordan bruke det?

Hevelse i ansiktet hos de som har tatt kosmetiske fillers

Vaksinasjon med mRNA-vaksine (Moderna og Pfizer/BioNTech) har medført noen få enkeltrapporter om hevelse på, eller i nærhet av, injeksjonsstedet for kosmetiske «fillers».

– Årsaksmekanismen er uklar, og reaksjonene har latt seg behandle med kortikosteroid og/eller antihistamin. mRNA-vaksiner kan fortsatt gis til personer som har kosmetiske «fillers», men de bør oppfordres til å kontakte lege dersom de får hevelser i områdene der «fillers» er injisert, skriver FHI i vaksinasjonsveilederen til helsepersonell.

Andre sjeldne bivirkninger med ukjent frekvens

Pakningsvedlegget oppgir også noen flere sjeldne bivirkninger med ukjent frekvens:

image: Må vaksinerte teste seg ved symptomer på korona?

Må vaksinerte teste seg ved symptomer på korona?

Meld inn bivirkninger!

Legemiddelverket og FHI er avhengig av at helsepersonell og pasienter melder inn bivirkninger.

  • Privatpersoner kan melde mistanke om bivirkninger av vaksine via et elektronisk skjema du finner på helsenorge.no. Skjemaet krever innlogging ved hjelp av en elektronisk ID. Dette sikrer at uvedkommende ikke får tilgang til dine opplysninger.
  • Helsepersonell skal melde mistenkte bivirkninger etter vaksinasjon via melde.no
Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 399,-