Hva er bivirkninger av Moderna-vaksinen?

Mange får bivirkninger etter koronavaksine, men de er heldigvis milde og man blir kvitt dem etter noen dager. Alvorlige reaksjoner er sjeldne.

KVALME OG HEVELSE PÅ STIKKSTED: Det førstbe er svært vanlig, det andre også vanlig etter Modernavaksinen. Foto: Africa Studio / Irina Wilhauk / Shutterstock / NTB
KVALME OG HEVELSE PÅ STIKKSTED: Det førstbe er svært vanlig, det andre også vanlig etter Modernavaksinen. Foto: Africa Studio / Irina Wilhauk / Shutterstock / NTB Vis mer

Nær 900 000 doser med vaksinen fra Moderna er satt i Norge. Denne vaksinen het tidligere covid-19 Vaccine Moderna, men har nå fått nytt navn – Spikevax.

Vaksinene fra Moderna og Pfizer har ganske lik profil, begge inneholder mRNA som inneholder oppskriften for spike-proteinet på covid-19-viruset, ifølge Legemiddelverket.

Bivirkningene er nokså like for de to vaksinene, men det er noen unntak.

LES OGSÅ: Hva er bivirkningene av Pfizer-vaksinen?

Hvem skal ikke ha Moderna?

Menn under 30 år anbefales å velge vaksinen fra Pfizer, er FHi sin nye anbefaling. Bakgrunnen for dette er at data viser at menn i denne aldersgruppen er mer utsatt for hjertebetennelse. Dette kan du lese mer om lengre ned i saken.

Alle yngre enn 18 år - uavhengig kjønn, får Pfizer-vaksinen, og skal ikke ha Moderna.

Bivirkninger betyr at immunsystemet ditt jobber

Bivirkningene er et resultat av at ditt immunsystem aktiveres og lager beskyttelse mot koronavirus. Noen kjenner dette godt, andre opplever ingen bivirkninger. Hvis du får milde bivirkninger er det beste rådet å ta det med ro, og la tiden jobbe for deg. Du blir snart frisk igjen. Premien er god beskyttelse mot å bli alvorlig syk av koronavirus.

Opplever du alvorlige symptomer må du kontakte lege snarest.

image: Vanligste fem koronasymptomer for vaksinerte

Vanligste fem koronasymptomer for vaksinerte

Så mange doser er så langt gitt

Status i Norge uke 33 er ifølge FHI:

 • Spikevax, Moderna: 864 400 doser
 • Cominarty, BioNtech/Pfizer: 5 402 816 doser
 • Vaxzevria, AstraZeneca: 179 200 doser (Stoppet)

Vanlige bivirkninger

Legemiddelverket oppgir at disse bivirkningene er vanligst etter man har fått Moderna koronavaksine:

 • Smerter og hevelse på stikkstedet
 • Trøtthet
 • Hodepine
 • Frysninger
 • Kvalme/brekninger
 • Feber
 • Muskel- og leddsmerter
 • Vanlige bivirkninger kommer gjerne første eller andre dag etter vaksinering og varer omtrent 2–3 døgn.
 • De fleste tåler disse forbigående bivirkningene godt, mens andre opplever betydelige plager et par dager etter vaksinering.
 • Risikoen for alvorlige bivirkninger er liten de første to månedene etter vaksinasjon.

Pakningsvedlegget for vaksinen, oppgir også utslett, rødhet og elveblest på stikkstedet som vanlige bivirkninger for Modernavaksinen.

Mensforstyrrelser

Koronavaksinasjon kan påvirke menstruasjonen. Det er økt forekomst av menstruasjonsforstyrrelser hos unge kvinner etter at de ble vaksinert mot korona, viser de første resultatene fra Folkehelseinstituttets befolkningsundersøkelser.

image: Nei, koronavaksinen gjør deg ikke steril

Nei, koronavaksinen gjør deg ikke steril

Flere i undersøkelsen rapporterte at menstruasjonen ble mer kraftig enn normalt etter første og andre vaksinedose.

Kvinner som opplever vedvarende menstruasjonsforstyrrelser, bør oppsøke lege for undersøkelse og evt. henvisning til gynekolog for å utelukke andre årsaker til blødningsforstyrrelsene. Les flere råd på FHI.no.

Sjeldne og alvorlige bivirkninger

Sjeldne bivirkninger vil si bivirkninger som mellom 1 av 1000 og 1 av 10 000 opplever.

Allergisk sjokk

Pakningsvedlegget for vaksinen oppgir at tilfeller av anafylaksi er rapportert, men med foreløpig ukjent frekvens for Modernavaksinen.

Alle vaksiner kan i sjeldne tilfeller fremkalle anafylaktiske reaksjoner, også kalt allergisk sjokk, derfor skal alltid vaksiner settes av helsepersonell, og du skal ikke forlate legekontor/helsestasjon før det har gått minst 15 minutter. Dette er for at du skal få rask helsehjelp ved en eventuelt akutt reaksjon.

Hjertebetennelse

Europeiske legemiddelmyndigheter (EMA) har konkludert at perikarditt og myokarditt er en sannsynlig bivirkning etter vaksinasjon. . Perikarditt er en betennelse i hjerteposen og myokarditt er en betennelse i hjertemuskelen.

Begge tilstandene er nå oppført som sjeldne bivirkninger i preparatomtalene til Comirnaty (Pfizer/BioNTech) og Spikevax (Moderna).

Det er i Norge per 16. desember 2021 meldt om 218 tilfeller av perikarditt og 120 tilfeller av myokarditt etter vaksinering. Det er satt 8,9 millioner vaksinedoser i Norge.

Men FHI forteller at data tyder på at det er spesielt økt forekomst av myokarditt hos yngre menn etter bruk av vaksinen fra Moderna som andre dose. Derfor endrer de anbefalingen om vaksinering. Menn under 30 år anbefales derfor heretter vaksinen fra Pfizer/BioNtech, uavhengig av hvilken mRNA-vaksine de fikk som første dose.

– De fleste blir raskt friske, men vi har sett tilfeller der det har oppstått komplikasjoner. Det er viktig å kontakte lege hvis du opplever brystsmerter, tungpustethet eller uregelmessig puls, sier medisinsk fagdirektør, Steinar Madsen i Legemiddelverket.

image: Gir tredje dose med koronavaksine bivirkninger?

Gir tredje dose med koronavaksine bivirkninger?

Hevelse i ansiktet hos de som har tatt kosmetiske fillers

Vaksinasjon med mRNA-vaksine (Moderna og Pfizer/BioNTech) har medført noen få enkeltrapporter om hevelse på, eller i nærhet av, injeksjonsstedet for kosmetiske «fillers».

– Årsaksmekanismen er uklar, og reaksjonene har latt seg behandle med kortikosteroid og/eller antihistamin. mRNA-vaksiner kan fortsatt gis til personer som har kosmetiske «fillers», men de bør oppfordres til å kontakte lege dersom de får hevelser i områdene der «fillers» er injisert, skriver FHI i vaksinasjonsveilederen til helsepersonell.

Andre sjeldne bivirkninger med ukjent frekvens

Pakningsvedlegget oppgir også akutt perifer facialisparalyse som en sjelden bivirkning med ukjent frekvens.

image: Ny risikovurdering: Så farlig er omikron

Ny risikovurdering: Så farlig er omikron