Hemoglobin (Hb)

Populær betegnelse: "blodprosenten".

Hemoglobin er et protein som finnes inne i de røde blodcellene, og som frakter oksygen (surstoff). Når blodet sirkulerer gjennom lungene, binder oksygenet seg til hemoglobinet. Senere, når blodet kommer ut i kroppen, frigjøres oksygenet til vevene.

Blodprosenten angis enten som antall gram hemoglobin per dl blod, eller som et prosenttall.

Normalverdier

Alder/kjønn Normalverdi (g/100 ml)

  • Mann 1 - 6 år1 1,0 - 14,0 g/100 mL
  • Mann 7 - 13 år 11,5 - 15,0 g/100 mL
  • Mann > 14 år 13,4 - 17,0 g/100 mL
  • Kvinne 1 - 6 år 11,0 - 14,0 g/100 mL
  • Kvinne 7 - 13 år 11,5 - 15,0 g/100 mL
  • Kvinne > 14 år 11,7 - 15,3 g/100 mL

Tolkning av prøvesvar

Lave verdier er tegn på blodmangel (anemi). Høye verdier er tegn på en tilstand der det er for mange røde blodlegemer i blodet (polycytemi).