Unormale blodprøvesvar

Spørsmål

Har over en periode tatt blodprøver 1 gang pr mnd ifbm oppstart av behandlig av lavt stoffskifte og har da hatt en utvikling i
S-ALAT fra 120 til 130 og siste prøve på 145. Har fått vite at dette gjelder lever. Har ellers også tidligere år ( har hatt årlig sjekk med blodprøver årlig siste 15 år ) også ligget over grenseverdien uten at legen har reagert på dette.

Siste blodprøver har også vist forhøying av hvite blodlegemer.

Spørsmålet er: Hva kan dette indikere ?

Relevante sykdommer/medisiner: Litarex 4,5 tbl daglig
Selozok 1/2 tbl daglig
Seroxat 1/2 tbl daglig
Levaxin 1 tbl a 150 mg

Mann, 45 år

Svar

Hei !

ALAT er et enzym i leveren, som "lekker" i blodbanen ved forskjellige former på skade eller påkjenning på leveren. Jo større skaden/påkjenningen på leveren er, jo høyere vil ALAT-tallet i blodet bli.
Både Seroxat og Selo-Zok kan gi en slik forhøyelse av ALAT og andre leverenzymer. Blir ALAT for høy, vil man ofte måtte slutte med det aktuelle medikament og evt bruke noe annet i stedet.
Jeg kan ikke si med sikkerhet om dette er årsaken til din forhøyede ALAT, men en mulighet er det ihvertfall.
Forøvrig er overdreven alkoholbruk en mulig årsak hos de det gjelder.
Der finnes en rekke andre årsaker, som f.eks. infeksjoner i leveren, som også man kan utredes for, dersom din lege mener der er mistanke om dette.

De forhøyde hvite blodlegemene (du oppgav ikke hvor høyt) tyder oftest på en infeksjon i kroppen. Men hvis dette skulle være årsaken, så burde din lege kunne si noe om hvor denne infeksjonen evt er, samt ta andre blodprøver som bekrefter eller avkrefter infeksjonsmistanke, f.eks. CRP.
Man kan også få forhøyde hvite blodlegemer ved div. blodsykdommer.
Hvis man går med konstant forhøyede hvite blodlegemer, og det hele ikke er bare en forbigående episode, så vil legen din helt sikkert utrede dette og finne årsaken. Hvis pasienten ikke har noen aktuelle plager, er det ofte aktuelt å bare gjenta prøven etter noen uker og se om tallet synker eller stiger, og hvis det fortsetter å stige, vil videre utredning være aktuelt.

Dette ble nok noe generelt, men det har å gjøre med at disse forhøyede blodprøvene kan representere så mangt, samt at jeg ikke har oversikt eller informasjon om din helsetilstand ellers.
Håper du kan dra nytte av informasjonen, og lykke til !