Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Tolking av blodprøvesvar forutsetter at man vet hvorfor prøven ble tatt

Spørsmål

Hei, Jeg hadde borreliose for halvannet år siden. I ettertid har jeg vært en del sliten og hatt mye vondt i hodet. Tok mye blodprøver, blant annet Interferon gamma var 50000 dvs omtrent ti ganger så høyt som referanseområdet. Hva vil det egentlig si? Kan jeg ha noen andre sykdommer? Bør jeg ta en ny blodprøve?

Kvinne 33
Svar

Hei.


For å tolke blodprøvesvar, må en vite hvorfor prøven ble tatt, altså hva en ser eller leter etter eller mistenker av sykdom, og en må kjenne til pasientens eventuelle sykehistorie og symptomer. Tallverdier i seg selv, uten all den nødvendige tilleggsinformasjonen, har liten informasjonsverdi. Her vet jeg ikke hvorfor du har tatt denne prøven og hva legen din ser etter eller mistenker, og jeg kan derfor egentlig ikke uttale meg om hvorvidt denne tallverdien har noen informasjonsverdi i forhold til din helse, eller om den kan indikere sykdom. Det er ikke en prøve som vanligvis taes, for å si det meget forsiktig, så jeg ser for meg at det må foreligge helt spesielle grunner til at legen din har ment at denne prøven burde taes, men disse vet jeg jo ingenting om.

Alt i alt er mitt eneste gode svar til deg her, i fravær av muligheten for å bli mer konkret, at det er legen som har rekvirert denne prøven, som er den som kan og må tolke denne tallverdien for deg, for å si noe om den gir noen informasjon om din helse.

Så oppsøk legen som rekvirerte prøven, eller eventuelt fastlege som kan kommunisere med aktuelle lege, om ikke det er fastlegen din som har rekvirert den.