Normalverdier for blodprøvesvar

Spørsmål

Hei. Er det noen steder jeg kan lese om hvor normalgrensen går for forskjellige resultater på allergitest(blodprøve).
Skiver inn her det forskjellige som har kommet frem. Vet ikke hva jeg er allergisk mot. Håper dette ikke er for omfattende.
ALLERGIANA:S-FP5 < 0.10, S-INHAL.PA <0.10, S-IP6 <0.10, S-IGE * 1015, CRP 14, S-GLUK 4.4, S-KREAT 69, S-K 4.3, S-NA 142, S-FT4 10.1, S-TSH 1.71, B-HBA1C 5.6, USERY * 1+, USNIT * pos, USLEU * 1+, UD sendt, S-K 4.1, B-HB * 15.1, B-LPK 8.3, S-ASAT 26, S-FOL 11.2, LEUKO 8,1, TROMBO 328, HB * 15,8, HCT 0,45, KALIUM 5,0, KREAT 93, ALBUMIN 44, PROT 73, URAT 320, ALAT 24.

Kvinne, 67 år

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen

Svar

Hei !

Ja, selvfølgelig er normalverdiene for de forskjellige blodprøvesvar tilgjengelig for deg. Slike normalverdier vil for en del blodprøvers del, variere fra laboratorium til laboratorium, bl.a. pga forskjellige måleteknikker, så der finnes ikke ett stk nettside hvor alt dette fremkommer. Men mange laboratorier har dette liggende på sine nettsider, så du kan starte med å sjekke på nettsidene til den laben hvor dine prøver er tatt. Enda greiere kan være å få dette fra din lege, som vanligvis har dette lett tilgjengelig i en prosedyreperm fra den laben legen bruker.

Men og her kommer det store spørsmålet: Hvorfor i all verden skal du gjøre denne jobben med å tolke og forstå blodprøvesvarene ? Det er jo en selvfølgelig og obligatorisk del av legens oppgave, å tolke resultatet av blodprøvene som han/hun har rekvirert, og deretter å formidle dette til pasienten, samt å iverksette evt nødvendige tiltak ut fra hva blodprøvene viser. Så hvis ikke din lege har gjort dette, men bare gitt deg svarene, så har legen ikke gjort sin jobb !
En annen side ved den saken, er at å tolke blodprøvesvar krever medisinsk utdanning, kunnskap og betydelig erfaring, dvs dette bør man ikke gi seg ut på selv, for da er der rom for svært mange misforståelser, feiltolkninger og feil konklusjoner. For det er nemlig absolutt ikke slik at det bare er å se på "normaltallene" som fra xxx til yyy, og så enten er man over, innenfor eller under disse tallene.
Det er selvfølgelig veldig bra å følge med på svarene selv, og vite hva de forskjellige prøvesvarene betyr, men det vil være fullstendig feil at man skal selv gjøre den jobben som legen faktisk er betalt for å gjøre, dvs å måtte sette seg inn i normalverdier og tolke svarene og komme til konklusjoner ut fra dette !

Jeg vil også kort kommentere dine blodprøvesvar:

S-FP5 < 0.10, S-INHAL.PA ɘ.10, S-IP6 ɘ.10, S-IGE * 1015,
Dette er allergiprøver, som viser at du kanskje kan ha en allergi, men det sier ikke noe med sikkerhet om dette, for svarene må sammenholdes med din sykehistorie og symptomer. Og tallene sier ikke noe som helst om hva du evt er allergisk mot.

CRP 14,
Dette er en prøve som bl.a. viser om man har infeksjoner i kroppen. Den er såvidt forhøyet hos deg, og en enkel forklaring kunne f.eks. ha vært om man hadde (hatt) en lett forkjølelse. Så i seg selv, uten informasjon om sykehistorien, så gir ikke dette tallet noen konkret informasjon.

S-GLUK 4.4,
Normalt blodsukker

S-KREAT 69,
Nyrene dine ser ut til å fungere fint.

S-K 4.3,
Normale nivåer av mineralet kalium

S-NA 142
Normale saltnivåer

S-FT4 10.1, S-TSH 1.71,
Normalt "stoffskifte", dvs funksjonen av skjoldbruskkjertelen

B-HBA1C 5.6,
Normalt såkalt "langtidsblodsukker".

USERY * 1+, USNIT * pos, USLEU * 1+,
Dette er svar på urinstixen. De kan tyde i retning av mulig urinveisinfeksjon, så dette må du ta opp med din lege, om ikke legen har gjort dette.

UD sendt,
Dette betyr at din urin er sendt til dyrkning, for å se om der er bakterier / infeksjon

S-K 4.1,
Nok en gang normale kaliumnivåer

B-HB * 15.1,
Hemoglbin, dvs blodprosent. Denne er høy hos deg, over "100" i det gamle prosentsystemet.

B-LPK 8.3,
Normal mengde hvite blodlegemer

S-ASAT 26,
En test på l.a.bleverfunksjonen. Normal hos deg.

S-FOL 11.2,
Folatvitamin. Normalt hos deg.

LEUKO 8,1,
Igjen det samme som over normale nivåer av hvite blodlegemer

TROMBO 328,
Normale nivåer av blodplater

HB * 15,8,
Igjen hemoglobin, dvs blodprosent. Høy. Spør din lege om hvorfor den er såpass høy hos deg. Kan være et tegn på at man er litt uttørret og bør drikke mer.

HCT 0,45,
Et tall på hvor stor andel av blodet som utgjøres av røde blodlegemer. Normalt hos deg.

KALIUM 5,0,
Nivåer av mineralet kalium, se over også.
For høy i dette tilfellet, og det må du ta opp med din lege, hvis ikke legen har gjort det, hvilket legen burde ha gjort. Men du har to andre kaliumverdier (se over) som er normale.

KREAT 93,
Igjen som over dette sier noe om nyrefunksjonen og tallet er normalt hos deg.

ALBUMIN 44,
Mengden av et protein (eggehvitestoff) i serum. Normal hos deg.

PROT 73,
Dette er uklart for meg, det er ingen standard forkortelse for en prøve, men det betyr nok protein. Dette kan du høre om med legen som rekvirerte prøven, hvis du vil.

URAT 320,
Urinsyrenivåene i blodet. Normalt hos deg.

ALAT 24.
En prøve som viser noe om leverfunksjonen. Normal hos deg.

Som du ser, er det bare et fåtall av disse blodprøvene dine som har med allergi å gjøre, og jeg vet ikke bakgrunnen for at legen din har tatt disse prøvene, og vet heller ikke noe om din helse, sykehistorie eller symptomer, så jeg kan ikke kommentere disse noe mere. Men din lege plikter å følge opp blodprøvesvar som kan ha en betydning for din helse eller få konsekvenser for behandling m.v. Det er jo hele grunnen til at man tar blodprøver, å kunne få informasjon å bygge behandlingen av pasienten på.
Og når det gjelder allergi, som bare et fåtall av prøvene har med å gjøre, så viser de altså at du kan ha en allergisk tilstand, men de sier ikke noe om hva du evt er allergisk mot.

Mitt råd spill denne ballen over til din lege !

Har du spørsmål om Allmennmedisin?

Spør en av våre spesialister og få svar innen 1 – 3 virkedager.

  • Få skriftlig legesvar på mail
  • 100 % anonymitet
  • 30 leger fra 10 ulike fagfelt
Still et spørsmål
Alf Kristoffer Ødegaard ALLMENNLEGE
Pris fra 259,-