Medikamenter og leverskade

Spørsmål

Hei. Har tidligere stilt spørsmål om medikamentbruk og leverskader. Fikk tilfredsstillende svar, men har et tilleggsspørsmål:
På mitt spørsmål om hva som ble betegnet som forhøyede leververdier, fikk jeg til svar at noen satte grensen ( for kvinner) ved 39, andre ved 50.
På mitt prøvesvar angis Alat å være 27. Asat er derimot 47, og normalverdien beregnes mellom 13 -37. Hvilken av disse verdiene er viktigst?
Ses de i sammenheng? Har jeg alarmerende verdier? Er det slik at verdiene kan gå ned, men at leveren allikevel er skadet pga midlertidig for høye verdier?
Har "rensekurer" kjøpt på helsekost etc. noen dokumentert effekt?

Hilsen litt småbekymret.

Jeg

Kvinne, 54 år

Svar

Hei !

ALAT er et enzym som er spesifikt for leveren. Dvs har man en forhøyet verdi av ALAT på blodprøvene, så betyr det at man har en eller annen form for skade, sykdom e.l. i leveren.

ASAT er imidlertid IKKE spesifikt for leveren, og er i det hele tatt er så en så uspesifikk blodprøve, at man ikke lenger anbefaler å benytte den.
Med uspesifikk betyr det at en forhøyet verdi ikke entydig taler for leverskade, f.eks. kan den stige i forløpet av et hjerteinfarkt m.v.

Du har altså en normalverdi på ALAT (som er leverspesifikk) og det er bra.
Din svakt forhøyede ASAT vil man ene og alene ikke tillegge noen som helst diagnostisk verdi, til det er den alt for uspesifikk.
Normalt vil man bare følge opp en slik verdi med en ny prøve etter en tid, dersom alt annet er normalt, inkl alle andre blodprøver, for å se om tallet tilfeldig var forhøyet, eller om det stiger eller synker.
Det er også slik at dette tallet kan være normalt for enkelte personer, selv om det er over de "offisielle" max-verdiene, som er statistiske tall, og dermed ikke nødvendigvis gjelder for hvert enkelt individ.

Hadde man hatt forhøyet verdi på både ALAT og ASAT samtidig, så ville det talt mer entydig i retning av en leverskade, mao. så sees prøvene i sammenheng, slik du spør om.

Det ville forundre meg om du ikke har tatt en annen blodprøver som heter GT. Den er, som ALAT, leverspesifikk.
Hadde man da f.eks. forhøyet GT og ALAT, så ville man med stor grad av sikkerhet kunne si noe om at der forelå en eller annen grad av leverskade.
Og motsatt har man normal GT og ALAT, (sjekk om du har tatt GT) og en svakt forhøyet ASAT slik du har, så vil dette ikke være særlig sterke indisier for en leverskade. Igjen pga at ALAT og GT er leverspesifikke, mens ASAT er meget uspesifikk.

Du spør om du har alarmerende verdier nei de to tallene du legger frem her er ikke alarmerende, men dette sier jeg under forutsetning av at jeg ikke har sett alle dine andre evt blodprøvesvar.

Hvis man har forhøyede verdier på blodprøver som har med leveren å gjøre, så vil disse kunne gå tilbake, dersom man kan gjøre noe med årsaken til at de er forhøyet. F.eks. hvis det er medikamentbruk som har gjort det, vil oftest det å stoppe med eller redusere dosen av det leverskadelige medikamentet få tallene til å bli bedre, dvs at leveren kommer seg igjen. Dette må gjøres i samråd med lege.
Det samme gjelder for dem som har fått forhøyede leververdier på blodprøver / leverskade som følge av overdrevent alkoholinntak, som er meget vanlig. Da vil man ofte kunne få en bedring og tildels normalisering av leverfunksjonen og blodprøvene, ved å ikke bruke alkohol. Dette gjelder dog inntil en viss grense hvis leverskaden er for stor og prosessen har gått for langt, vil man kunne ha oppnådd en irreversibel leverskade da snakker vi altså om skrumplever m.v. som er en dødelig tilstand.
Men leveren har generelt en god evne til å ta seg inn igjen, dersom man fjerner den skadelige årsaken.

"Rensekurer" for lever ifra helsekostforretninger m.v. har absolutt ingen dokumentert effekt snarere vil slike preparater ofte kunne være en påkjenning for leveren i seg selv. Det beste for leveren, hvis den er "sliten", er å la den slippe å forbrenne diverse kjemiske stoffer, IKKE tilføre nye som den må jobbe med.

Håper dette gav deg svar på ditt spørsmål !