Kan man se psykiske lidelser på røntgen?

Spørsmål

Kan man scanne hjernen og påvisese dysfunksjoner(psykiske lidelser)?

Er det på noen måte mulig i dag, og i tilfelle hvor ?

Sykdommer: generalisert angstlidelse
Medisiner: sarotex, trilafon

Mann, 30 år

Svar

Hei!

Det er ingen metoder hvor man kan fremstille psykiske lidelser på denne måten pr idag. I forskningssammenheng eksperimenterer man med metoder hvor blodgjennomstrømningen i hjernen måles og vurderes i forhold til personlighetstrekk og mentale funksjoner, men dette har foreløpig ingen verdi for å stille diagnoser eller for behandling.

Psykiske lidelser vurderes gjennom samtaler og vurdering hos lege, psykolog eller psykiater. Det er også disse fagpersonene som har kompetanse til å behandle psykiske lidelser.