Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Hva betyr egentlig remisjon? Pasientens tilstand vs. tallverdier på prøver.

Spørsmål

Hei! Jeg har et spørsmål vedrørende definisjonen på remisjon som jeg har slitt med å finne svar på nett. Jeg har Crohns og sykdommen har vært i remisjon i flere år. For over et halvt år siden ble det derfor bestemt at jeg skulle slutte med Remsima/Remicade, og jeg har siden ikke gått på medisiner. Jeg har fortsatt å være symptomfri og følt meg i veldig god form siden, men en avføringsprøve jeg tok for halvannen måned siden viste en betennelsesverdi litt over 500. Er det riktig å si at sykdommen da fortsatt er i remisjon?

Mann 29
Svar

Hei.


Remisjon betyr "bedring av sykdom". Graden av sykdom kan vurderes på flere måter, blant annet klinisk, dvs hvordan pasienten har det / hvor mye eller lite symptomer man har, men remisjon og forverring av sykdom kan også vurderes ut fra tallmessige størrelser som svar på blodprøver og avføringsprøver.

Her har vi en situasjon hvor du føler deg symptomfri og i god form, og det er naturligvis det viktigste. Det er pasientens velbefinnende som alltid er det primære målet ved enhver behandling, ikke primært tallstørrelser. Stigning i prøvesvar, her sannsynligvis kalprotektin i avføringsprøve, er noe som kan tyde på økende aktivitet i sykdommen, og det er informasjon som behandlende leger tar med i betraktningen, når en skal vurdere hvordan en pasient skal følges opp eller behandles, for eksempel om en skal bruke medisiner eller ei. Nå har du forhøyde verdier på denne avføringsprøven, men jeg vet ikke om den er stigende eller synkende elle stabil, noe som også er et viktig moment når det gjelder å vurdere slike ethvert prøvesvar. En jevnlig stigning vil for eksempel tilsi at en må være mer på vakt og kanskje følge pasienten tettere opp, for å tilse at vedkommende ikke utvikler symptomer og tegn på sykdom igjen.


Pasientens velbefinnende og gode helse er som sagt alltid første og viktigste målsetning, og det å ha symptomer, og så bli kvitt symptomer og holde seg symptomfri, er en åpenbar remisjon. Tallverdier på blodprøver og avføringsprøver er mer å anse som tilleggsinformasjon og indikatorer på remisjon/bedring, eller evt forverring, men vanligvis ikke noe som ene og alene er noe som avgjør om en pasient skal behandles eller ikke, siden en behandler mennesker og ikke tallverdier for tallenes egen del.


I ditt tilfelle her er det følgende som kan sies: Tallverdien 500 må sees i forhold til tidligere verdier: Stiger eller synker den? Den må også følges videre, for å se om den stiger. Og den legen som er primært ansvarlig for din behandling, og som tok bort dine medisiner for et halvår siden, må naturligvis få rede på dette tallet og videre tallverdier, som ledd i oppfølgingen av deg, og så skal slike prøveresultater da sees i forhold til pasientens kliniske tilstand til enhver tid.


Håper det var klargjørende. Ha det bra.

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 299,-