Høy ferritin

Spørsmål

En dattersønn (vel 2 år) har vært mye syk
de siste 3 mdr.(Hals og ørebetennelser) En blodprøve som ble tatt viste S-ferritin 824. Det er ikke gitt forklaring på denne høye verdi. Hva kan den skyldes, og bør det gjøres noe med det?

Mann, 72 år

Svar

Hei!

Ferritin er et protein som ofte måles for å vurdere kroppens jernlagre. Imidlertid er det slik at denne verdien også stiger ved infeksjoner, og hvis dattersønnen din har vært syk i den aktuelle prøveperioden kan det være forklaringen.

Det finnes også andre forklaringer på høy ferritin, den vanligste er nok hemokromatose. Jeg synes at den legen som har rekvirert disse prøvene skal vurdere hva prøvesvaret betyr og eventuelt kontrollere verdiene hvis det er tvil om årsaken til de forhøyede verdiene.