Gynekologisk undersøkelse

Spørsmål

Er det mulig å få utført gynekologisk undersøkelse med bedøvelse eller narkose?
Vil det være farlig å få narkose for dette eller mindre inngrep når man drikker alkohol, minst en halv flaske vin, hver dag?
Hvilke forholdsregler er nødvendig?

Kvinne, 43 år

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen

Svar

Hei !

Det er mulig å få utført gynekologisk undersøkelse med narkose. Dette vil man kun gjøre hvis fordelene oppveier ulempene hos den enkelte pasient.

Noen få mennesker vil kort og greit ikke greie en gynekologisk undersøkelse, av forskjellige årsaker, f.eks. høy angst, psykisk utviklingshemming m.v.
Hvis det er veldig viktig å få foretatt en slik gynekologisk undersøkelse, vil man da evt gjøre det under narkose, hvis ikke man greier å få det til etter beroligende samtaler, motivering osv.

Grunnen til at man er noe tilbakeholden med narkose, er at dette alltid vil innebære en teoretisk helserisiko i seg selv. I ytterst sjeldne skjer det til og med at noen kan dø av komplikasjoner til narkosen.
Derfor må fordelen med å legge noen i narkose, alltid veies mot ulempen / risikoen, uansett hvilket inngrep som skal foretaes.

En annen og greiere løsning, hvis man f.eks. er engstelig for en gynekologisk undersøkelse, er å få beroligende medikamenter før undersøkelsen, såkalt "likeglad"-medisiner. Dette vil man stort sett alltid få dersom man ber om det. Du kan evt få dette av din fastlege også, og få utført den gynekologiske undersøkelsen der.

Om ditt alkoholforbruk i forhold til narkose:
Generelt er "minst en halv flaske vin" hver dag hos en kvinne, et forbruk som man regner som for høyt i forhold til helsen. Det øker sjansen for en rekke sykdommer, og ikke minst for avhengighet over tid.
Dette med at man snakker om at litt vin hver dag er bra for helsen, er det mye sant i, men da er det helt vesentlig at mengden er mindre, max et glass på 2 dl for en kvinne, pr dag.

Dersom leveren er påvirket av lengre tids noe høyt alkoholforbruk, vil dette kunne påvirke måten man forbrenner medikamenter på, inklusiv narkosemidler.
Dersom det skulle bli aktuelt med narkose for ditt vedkommende, så er det vesentlig at du opplyser narkoselegen om ditt forbruk, slik at det kan tas hensyn til dette.
Det beste vil imidlertid være å redusere forbruket noe, både i forhold til evt narkose og i særdeleshet i forhold til å ta vare på helsen.

Spørsmålet om narkose eller "likeglad"-medisiner er aktuelt for deg, bør du drøfte med fastlegen din, men at begge deler er mulig, kan jeg altså bekrefte.

Ønsker deg lykke til, og fortsatt god jul !