Er røntgenstråler skadelige?

Spørsmål

Sykdommer: Jeg skal ha et prosjekt på skolen om helse og stråling. Derfor har jeg to spørsmål jeg gjerne skulle hatt svar på:
Hvordan er rtg-stråler skadelig for kroppen hos helsepersonell?
Hvordan er rtg-stråler skadelig for kroppen hos "vanlige" personer?
Vært fint å fått svar så fort som mulig... Takk!
Jente 19

Kvinne, 19 år

Svar

Hei!

Røntgenstråler er like skadelige for både helsepersonell og "vanlige" personer. Personell på røntgenavdelinger dekker seg til med blyfrakker når de gjør røntgenundersøkelser, og røntgenavdelinger er konstruert for å minimalisere stråling utenom på pasientene som skal undersøkes.

Røntgenstråling er ganske ufarlig ved en vanlig røntgenundersøkelse, men ved gjentatte undersøkelser og ved undersøkelser med store doser, feks CT, øker faren for at det kan oppstå mutasjoner i cellenes arveanlegg. Dette kan igjen disponere for kreftutvikling, og stråling mot eggstokker og testikler kan føre til forandringer i kjønnsceller som igjen kan påvirke forplantningsdyktighet.

På grunn av den potensielle kreftfaren skal man ikke ta røntgenbilder med mindre det er nødvendig.