Amerikanske blodprøvesvar

Spørsmål

Hei! Jeg fikk et lignende epileptisk anfall i USA, som det har blitt mye problemer med, da dette mistenkes å ha forbindelse med alkoholmisbruk. Anfallet skjedde på ettermiddagen, men på formiddagen hadde jeg drukket 3 bokser med pils. På flyet fra Norge til USA drakk jeg noen drinker. Etter å ha kommet hjem til Norge, har jeg også fått lignende anfall, da helt uten forbindelse med alkohol. Jeg har fått kopi av noen medisinske data fra USA, som jeg ikke forstår, er det mulig for deg å forklare disse:
Blood alcohol level positive at 0,09
Urine toxicology negative
BUN and creatinine 12 and 0,9
Sodium and potassium 135 and 4,0
AST initially was 162 with an ALT of 139. This was repeated, wich showed improvement to 83 and 105 respectively.
Amalyse normal
Lipase normal
Jeg har vært hos leger i Norge, men er det noe hemmelig i disse resultatene, da jeg ikke har fått disse forklart?
Har dessuten vært til EEG og søvn EEG, I den såkalte trommelen, og SPECT undersøkelse. Til nå finnes ikke noen eksakt årsak til disse epilepsilignende anfallene.

Jeg ville sette meget stor pris på om dunne forklare litt om disse laboratorietestene.

Mann, 50 år

Svar

Hei !

Jeg ser at du har stilt spørsmålet til helsesøster. Jeg vet ikke om det er bevisst (for å få svar fra en annen fagperson enn lege) eller en bom, men i alle fall er det slik at dette med blodprøver faller helt utenfor helsesøstres fagområde og kunnskap, og jeg har derfor etter avtale med helsesøster tatt på meg å besvare ditt spørsmål. Håper det er OK.

Du spør hva de prøvesvarene betyr, og jeg skal forklare ett og ett:

Blood alcohol level positive at 0,09

Påvist alkohol i blodet. Målestokken som er brukt er jeg usikker på, da det ikke står noen benevnelse etter tallverdien. Men sannsynligvis er tallet oppgitt i prosent. I Norge oppgir vi som regel alkoholkonsentrasjon i blodet i "promille". 0,09 prosent tilsvarer 0,9 promille. (Mer info om promille finner du her.)

Urine toxicology negative

Ikke påvist rusgifter / medikamenter i blodet ellers.

BUN and creatinine 12 and 0,9

BUN: BUN står for "blood urea nitrogen". Det er egentlig et uttrykk
for karbamid, eller urinstoff, eller urea og betegner mengden av
nitrogen i plasma som kommer fra urea.
Normalverdier for ditt vedkommende.

Creatinine = kreatinin, et slags mål på nyrefunksjon. Normal for ditt vedkommende.

Sodium and potassium 135 and 4,0

Sodium= natrium. Dvs en såkalt elektrolytt, eller på alminnelig norsk "salt".
Potassium= kalium. Et annen salt.
Normalverdier for ditt vedkommende.

AST initially was 162 with an ALT of 139. This was repeated, which showed improvement to 83 and 105 respectively.

AST kalles på norsk ASAT.
Et enzym som bl.a. kommer fra lever og hjerte. Ved skade på f.eks. lever, "lekker" dette enzymet ut i blodet og kan påvises i forhøyde konsentrasjoner.
ALT: på norsk ALAT. Leverspesifikt enzym. Øker ved leverskade av forskjellige årsaker.
Disse blodprøvene var forhøyet hos deg. De skal ligge under 50 for å være normale. Forøvrig bedret resultatene seg fra prøve 1 til prøve 2. (ble lavere) men de siste verdiene var fremdeles for høye, talende i retning av leverskade. Dette bør du ta opp med din lege, for å finne ut årsaken til.
Den vanligste årsaken er nok i praksis et for høyt alkoholinntak, uten at jeg sier noe med det om muligheten for ditt vedkommende, det vet jeg jo ikke noe om.

Amalyse normal

Det menes amylase, som er et enzym som kommer fra bukspyttkjertelen, og som øker ved skade på bukspyttkjertelen.

Lipase normal
Lipase : samme forklaring som for amylase, se over.

Du spør om det er noe hemmelig i resultatene.
Nei og atter nei. For det første er prøveresultater en del av pasientens journal, som pasienten utvetydig har full innsynsrett i juridisk sett. Leger har også opplysningsplikt overfor pasienten.
Men: tusenkroners-spørsmålet: :)
Hvorfor i all verden skulle noe holdes hemmelig for deg ? Man tar jo ikke blodprøver for at legen skal få informasjon som ikke kommer deg til gode ? Legen har jo ingen nytte eller glede av blodprøvesvar i seg selv !
En lege tar ikke blodprøver for sin egen nysjerrighet sin del, men for å kunne hjelpe pasienten med å finne ut av et problem, følge en sykdomsutvikling osv osv.
Blodprøver taes altså for din del, ikke for legens del, for all del !
At du ikke har fått prøvesvarene forklart er meg helt ubegripelig. Har du virkelig spurt direkte om å få en forklaring og ikke fått det ? I så fall må du bare skifte lege, det ville vært helt uhørt, så uhørt at det egentlig virker helt usannsynlig på meg at en lege ikke skulle besvare pasienten når han spør om en forklaring på blodprøvene.
Lurer derfor på om dere kan ha snakket forbi hverandre, at legen ikke har oppfattet at du faktisk har spurt om dette osv osv, dvs over på dette med kommunikasjon, som er litt av en kunst.

Håper ihvertfall at dette gav deg en fullgod forklaring på blodprøvene !