Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Tolking av blodprøvesvar

Spørsmål

Hei. Jeg har nå funnet ut at man selv kan gå inn og se på prøveresultater hos Fürst Medisinske Laboratorium. For meg ligger det der prøveresultater fra de siste 15 år, og gjennomgående er det flere avvik fra referanseområdene. Gjennomgående er det blant annet for lavt nivå av Lymfocytter, Leukocytter og Trombocytter. For sistnevnte var verdien på den siste prøven 102, mens referanseområdet er 145-348. Jeg har også gjennomgående for lave verdier av Natrium. Hva kan årsaken til disse avvikene være, og bør det utredes nærmere? Av medisiner tar jeg forøvrig Exforge mot høyt blodtrykk og Probecid for å forebygge anfall av urinsyregikt. Ellers vil jeg legge til at jeg føler meg i bra form, og er ikke spesielt mye syk.

Mann 55
Svar

Hei.


Her er det viktig å være klar over følgende: Blodprøvesvar alene gir sjeldent noen fasitsvar på noe som helst, omkring sykdom eller ikke-sykdom. De må fremfor alt tolkes og forståes av den lege som faktisk har rekvirert prøvene, for den legen vil vite hvorfor de er tatt, hva man ser etter, mistenker eller hva det måtte være. Tallverdiene som fremkommer må sees i forhold til eventuell klinisk problemstilling / symptomer. 


Videre så er det slik at de normalverdier man opererer med for slike blodprøver, er ikke absolutter i den forstand at verdier utenfor normalområdet nødvendigvis betyr sykdom. Det er "cut-off" verdier, dvs at en regner med at de fleste som er innenfor normalområdet, ikke har noen sykdom knyttet til aktuelle blodprøve, men samtidig vet vi veldig godt at noen mennesker har verdier utenfor normalområdene, helt uten at det betyr sykdom, dvs at det er normalt for disse. 


Og så er det fremfor alt slik, at når man føler seg frisk, så er man "inntil det motsatte er bevist", faktisk også frisk, selv om en skulle ha et blodprøvetall som er utenfor en eller annen normal. Vi vet også at tar vi tilstrekkelig antall prøver på en frisk person, så er det stor sjanse for at en før eller senere får et eller annet tall som er utenfor normalområdet, uten at det har noe som helst med sykdom å gjøre.


Du forteller om noe avvikende verdier på noen prøver, over en så lang periode som 15 år. Bare den lange tidsperioden i seg selv, er noe som taler sterkt imot sykdom. For hadde du gått med en uoppdaget og eventuelt alvorlig sykdom over så lang tid, ville du etter all sannsynlighet ha blitt syk etterhvert, og det føler du deg jo ikke.


Når det gjelder trombocytter, blodplater, så er det en del mennesker som har noe lave verdier av disse, uten at det har med sykdom å gjøre, og uten at det finnes noen årsak. Det er ikke umulig at du er blant disse.


Natrium er vanlig salt. (Natriumklorid). Exforge som du bruker, kan gi lave verdier av natrium. Sjekk dette med nye blodprøver, og diskuter svaret med legen din. Kanskje du f.eks. skulle bruke litt ekstra salt på maten, evt bruke en salttablett daglig.


Håper det var nyttig informasjon. Ha det bra.

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 299,-