Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Tolking av blodprøvesvar: Nyreprøver, HBA1c og fastende glucose

Spørsmål

Hei. Jeg er en dame på 76 år. Jeg hadde hjerteinfarkt i 2015 med innoperert stent . Jeg har ingen plager i etterkant.

Jeg bruker Selo-zok 50+25 mg, Atacand 4 mg, Crestor 20 mg, Ezetrol10 mg, Acetylsalicylsyre 75 mg. Kolesterolverdiene er akseptert av min primærlege.

Hva sier disse tallene om min nyrefunksjon: p-kalium 4,6, s- kreatnin 97, pt-GFR 49. Jeg lurer også på om b-HbA1c på 44 og fastende glukose på 6,2 er for høyt.

Kvinne 76
Svar

Hei.

Du har kaliumnivåer såvidt over øvre normalområde, og dine nyrefunksjonsprøver kreatinin og GFR tyder i retning av en noe nedsatt nyrefunksjon / kronisk nyresykdom. Dette må fastlegen din som rekvirerte disse prøvene, naturligvis følge opp.

Prøven HbA1c, også kalt langtidsblodsukker, er et tall som viser gjennomsnittlig blodsukker siste måneden. Det skal normalt sett ligge under 42, og du har altså 44. Hvis man har over 48, har man diabetes. Du ligger altså litt i grenseland der, og kan kanskje ha økt risiko for at dette skal utvikle seg til diabetes med tiden, men det kan også vanligvis effektivt unngåes med kostholdstiltak og økt mosjon. Ditt fastende blodsukker er også såvidt over øvre normalområde, talende for det samme.

Dette må også fastlegen din følge opp, og det kan være aktuelt med det som heter glukosebelastningstest, som består i at du først måler fastende blodsukker, så drikker du en tilmålt mengde sukkervann, venter to timer og måler blodsukkeret påny. Da vil man se hvor mye blodsukkeret har steget, og den prøven kan avsløre en latent diabetes. Det er ofte hensiktsmessig å gjøre denne prøven om man ligger litt i grenseland slik du gjør. Jeg ville ha tatt denne prøven på deg, om jeg var din lege. Ta det derfor opp med legen din.

Håper det var greie svar. Det er forøvrig fastlegens plikt å følge opp blodprøver som blir tatt, og ikke din, men hvis du ikke hører noe fra legen din om dette, synes jeg du selv skal ta initiativet til dette. Lykke til og ha det bra.