Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Tolking av blodprøvesvar krever inngående kjennskap til pasientens symptomer, sykehistorie m.v.

Spørsmål

Hei. Pleier ta blodprøver 1-2 ggr pr år, disse var nå utenfor normal: proteinelforese 6, dvit 49,urat 367, alat 54 ( vært forhøyet et par ggr siden 2018, alkalisk fosfatase 105( normal for ett år siden), P-IgG 6,0 ( forhøyet flere ggr siden 2017 ), FSH 20, Homocystein 16, kappalambda kjeder normale. Hva kan du si om dette, er det noe annet som bør sjekkes?

Kvinne 49
Svar

Hei.


Blodprøvesvar har liten eller tidvis ingen informasjonsverdi i det hele tatt, uten at man vet noe om pasientens eventuelle helseproblemer, medisinsk forhistorie, og ikke minst om hva man har ønsket å undersøke og hva man ønsker å finne ut noe om, ved blodprøvene som er tatt. Legen som har bestemt at disse blodprøvene kunne tenkes å ha praktisk nyttig informasjonsverdi for din helse, har hatt en begrunnelse for å velge disse prøven, basert på all samlet informasjon legen har om deg, og legen vet hva han/hun prøver å finne ut noe om. Alt dette vet jeg ingenting om, og da er det dessverre svært lite som kan sies om disse tallverdiene. De må altså sees i sammenheng med personen det gjelder og vedkommendes eventuelle helseproblemer, og uten dette, blir det kun tall og lite annet. Et eneste unntak er det, og det er D-vitaminnivået ditt, som er såvidt under nedre normalområde. Det er på linje med svært mange andre nordmenn på denne tid på året, hvor det er lenge siden vi har vært eksponert for sol, som får kroppen til å danne D-vitaminer. Hvis jeg var deg, ville jeg definitivt ha valgt å drikke en skje tran hver dag, for å få noe høyere verdier. Evt en D-vitamin tablett. Forøvrig er det ingen entydig informasjon i de resterende tallene i det hele tatt, uten at jeg vet noe om alt det jeg har forklart deg ovenfor. Jeg beklager dette, men håper i det minste at jeg har greid å forklare deg hvorfor det er slik.

En annen sak er at du selv heldigvis slipper å tolke og ta stilling til blodprøvesvar, og om det er noe annet som bør sjekkes, hvordan det skal følges opp, hva de eventuelt betyr i forhold til eventuelle helseproblemer du har. For det skal og må legen som har rekvirert prøvene gjøre. Det er en selvinnlysende og selvfølgelig del av legens arbeid, og legen gjør dette rutinemessig. Om ikke legen hadde tenkt å gjøre det, skulle heller ikke prøvene ha vært tatt. Følgelig skal du stille spørsmålene du har stilt her, til den legen som har rekvirert prøvene, og du vil garantert få konkrete svar på dette, for de finnes. 

Ha det bra.