Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Skal blodprøven PEth alene gi grunnlag for å miste førerkortet?

Spørsmål

Jeg hadde en periode på 2 år med for høyt alkoholinntak etter en kombinasjon av separasjon og mange jobbreiser med sosialt tilsnitt. Samtidig var jeg en aktiv turgåer/skigåer, men kjente etterhvert på kroppen at jeg burde ta en sjekk - samtidig som jeg var veldig bevisst på at bruken av alkohol måtte reduseres. Jeg gikk til min fastlege og tok full helsesjekk. Lever-, nyre- og blod-verdier var mildt sagt oppsiktsvekkende gode. Det samme var EKG-testen. Da jeg gjennomgikk disse resultatene med fastlegen fikk jeg spørsmålet: "Er det noe annet du lurer på?" Det var da jeg begikk - det vil kalle en tabbe (eller dumskap) ved å si rett ut at "jeg drikker for mye og ønsker å redusere dette for å komme i bedre form." Jeg har aldri hatt noen AKAN-sak på meg eller noen form for advarsel eller problemer i arbeidslivet med dette. Det var rett og slett at det ble litt for ofte i form av den posisjonen jeg hadde i jobben. Jeg har heller aldri vært i noen form for trafikkulykke, eller i en promillekontroll hvor jeg har testet positivt. Legen sa hun vil ta en Peth-test av meg, uten å fortelle meg noe som helst om hva det kunne innebære. Jeg har forstått i ettertid at dette kunne jeg ha nektet, men jeg ønsket jo bare mitt eget beste og tok testen. Den viste på det tidspunktet 0,52 og jeg visste at den ville være høy. I ettertid har jeg nå gått i over 1 år og testet meg. De første 5 månedene var jeg veldig motivert og hadde resultater mellom 0,20 og 0,11. Men, som det ofte går når man driter seg ut 1 gang (fikk 0,37 på test nr 6) så mister man fort motivasjonen. Har ingen resultater over 0,5 (de fleste har de siste månedene ligget mellom 0,21 og 0,4). Jeg kjører aldri dagen derpå (har el-sykkel :-) og jeg tror at om de bare hadde satt en strek nå så hadde jeg fått et mer normert drikkemønster. Så mitt spørsmål er: 0,3 er en "kirurgisk" grense. Hvor mye skjønn kan de legge inn? Den nye fastlegen er ung og mener at så lenge jeg er over 0,3 på noen tester kan jeg ikke kjøre bil.

Mann 52
Svar

Hei og takk for et godt og viktig spørsmål.

Jeg tar konklusjonen først: Nei, 0,3 i PEth-verdi er ikke en "kirurgisk" grense, og verdien er bare en av flere momenter en lege skal bruke ved vurdering av om førerkortforskriftens helsekrav er oppfylt. 


Dette er en vanlig forekommende problemstilling, og Tidskrift for den norske Legeforening har nylig skrevet en omfattende og god artikkel om dette, som jeg anbefaler deg å lese, og evt ta med til legen din:


https://tidsskriftet.no/2019/02/debatt/bruk-av-fosfatidyletanol-i-forerkortsaker


Jeg siterer derfra:

"I førerkortforskriften § 36 angis det at en person ved «[a]vhengighet av alkohol, langvarig høyt inntak av alkohol eller skadelig bruk av alkohol, der alkoholbruken kan føre til forstyrrelse i atferd og gi helsesvekkelse med økt trafikksikkerhetsrisiko», ikke oppfyller helsekravene til førerkort (4). I veilederen til førerkortforskriften spesifiseres det at en sikter til ICD-10-diagnosene F10.1–F10.7, som omhandler skadelig bruk og alkoholavhengighet, og at «bestemmelsen vil komme til anvendelse dersom alkoholbruken påvirker trafikksikkerhetsrisikoen» (5).

Videre stilles i Førerkortveilederen spørsmålet om når alkoholbruk må regnes å være uforenlig med bilkjøring, som besvares slik:

Legen må støtte seg på opplysninger om estimert forbruk og funn av symptomer eller tegn på eventuelle alkoholrelaterte helsesvekkelser og benekting av disse. Endret atferd, nedsatte kognitive funksjoner, nevropatier etc. som kan påvirke kjøringen kan komme ganske sent i forløpet av overforbruk av alkohol. Der alkoholbruken har ført til nevnte følger, inntrer legens meldeplikt. Ved overbruk i seks måneder eller mer, utløses meldeplikten. Der tilstanden gjør innleggelse i rusinstitusjon nødvendig grunnet avhengighet, vil som regel melding til fylkesmannen være riktig. Det foreligger også klar meldeplikt der alkoholbruk har ledet til bevissthetstap med kramper. Ved all oppfølging vil komparentopplysninger, rusmiddelanamnese, jobbsituasjon, skadehistorikk, kliniske undersøkelser og biomarkører være viktige momenter i vurderingen. Det må gjøres en konkret vurdering av søkeren, da helsetilstanden vil kunne variere fra person til person avhengig av blant annet drikkemønster, samtidig legemiddelbruk og søkerens øvrige helsetilstand. (5)

PEth-måling bør følgelig ikke brukes som «førerkorttest» siden PEth-verdi kun er ett av momentene som skal vurderes ved spørsmål om hvorvidt helsekravene til førerkort er oppfylt. Selv om et objektivt mål på alkoholkonsum er svært verdifullt, er det ikke riktig å basere vurderingen på en PEth-verdi alene. Veitrafikkloven har en straffbarhetsgrense for alkoholinnhold i blod på 0,2 promille eller g/kg. PEth-verdi over 0,3 µmol/l bør ikke bli en slags straffbarhetsgrense i førerkortsaker når fastlegene sender bekymringsmelding om alkoholforbruk til Fylkesmannen eller i Fylkesmannens vurdering av disse."


Når dette er sagt, skal det også legges til at PEth-verdier over 0,3 indikerer et alkoholforbruk som gir stor skade for helseskade, og derfor er det bra at du har fokus på dette. Du ønsker jo åpenbart ingen helseskade, og du viser både innsikt i problemstillingen og evne til å redusere drikkingen, så hold ditt positive fokus på dette, og ta gjerne en grundigere samtale med legen din om dette med PEth-verdier og førerkortvurderinger, basert på artikkelen ovenfor. Leser du den grundig, vil du ha beste forutsetninger for en saklig og fruktbar samtale med legen din om dette. En skal heller ikke se bort fra at du ved å lese denne artikkelen, i beste fall vil vite mer om problemstillingen og reglene enn din nyutdannede lege, noe som kan være interessant. Håper svaret er informativt og til nytte for deg. Lykke til med både førerkortet og alkoholreduksjonen din!

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 299,-