Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Såvidt forhøyet ferritinverdi

Spørsmål

Jeg har forhøyet verdi av ferritin og lurer på om dette krever ekstra oppfølging. Prøve fra 12.11.20 var på 329.

Mann 67
Svar

Hei.

Ferritin er en blodprøve som ofte brukes til å finne ut om en person har lave jernlagere. For høye verdier kan også indikere at man har for høye jernlagere, altså sykdommen hemokromatose. Men da er de vesentlig høyere enn det du har. Men den har også den egenskapen at den stiger ved inflammasjoner (betennelser) i kroppen, på linje med CRP og senkning.

Hvorvidt og hvordan en skal følge opp en såvidt forhøyet ferritinverdi som din, vurderes individuelt avhengig av om en har mistanke om at det har med sykdom å gjøre, eller om man har andre åpenbare forklaringer på forhøyet verdi. Det må fastlegen din vurdere for ditt vedkommende, for jeg har ikke nok informasjon om deg til å kunne uttale meg om dette. Hvis en ikke har mistanke om at en slik antydet forhøyet verdi skyldes sykdom, så er det vanlig å kun følge den opp med en kontroll etter noen måneder, for å se om det var en tilfeldig forhøyet verdi, eller om den eventuelt fortsetter å stige, hvilket noen ganger tilsier at en bør utrede det nærmere.

Håper det var greit svar med generell informasjon om dette, og så kan du altså få en individuell vurdering av fastlegen din på om dette bør følges opp hos deg. Tallet i seg selv er ikke nok for å si noe om dette, det må sees i sammenheng, som forklart ovenfor.

Ha det bra.