Redusert blodprosent etter større operasjon

Spørsmål

Min mann-71 år gammel-fjernet tumor høyre lunges overlapp 04.sept.-17.Var av andre grunner innom lokalt sykehus 16/9, som ba ham straks gå til fastlegen/Ø-time,da blodprosenten var 10,?(husker desverre ikke siste tallet).Fikk Ø-time 18/9, fikk vite den var stigende,nå 10,6. Ny blodprosent tatt 26/9, ble tatt på vei ut, så ringte selv senere legekontoret og fikk vite den var 10,8.Vil gjerne høre om dette er "normal" blodprosent,spesielt etter en operasjon? Han forventer ikke å "danse reinlender"- er blek,slapp,trøtt og føler noe han ikke greier definere.Ved 1.konsultasjon ble det spurt om B12 prøve,ville ta det neste gang.Ble ikke gjort. Hadde noen år siden B12 mangel,men fastlegen fulgte det senere ikke opp.Hovedspørsmålet er en forventet omtrentlig blodprosent for en mann i hans alder/etter en slik operasjon.

Svar

Hei.

Et blodtap / redusert blodprosent er vanlig etter en større operasjon som dette.
Så lenge den hele tiden stiger, slik som det dere har sett hittil, så er det bare å følge med videre og se om den stiger til normalt nivå, hvilket er 13,4-17,0 g/dL for menn.

Du spør om forventet eller "normal" blodprosent etter en slik operasjon. Det kan ikke sies noe konkret om dette, annet enn at det er vanlig med fall i Hb etter større operasjoner, og at hans nivå ikke er noe uvanlig lavt nivå etter en slik operasjon.
Poenget er og forblir dette med om den stiger videre til normalt nivå eller ikke. Det kan dere sjekke med å ta Hb f.eks. ukentlig eller annenhver uke.

Du forteller at han er blek, slapp, trøtt og ikke i form. Det kan naturligvis ha sin årsak i nylig gjennomgått større operasjon, og med den lave blodprosenten. Men i hans aldersgruppe vet en at flere sykdommer og tilstander kan oppstå samtidig, så en skal ikke nødvendigvis forklare alt med operasjonen og blodprosenten, og overse evt andre årsaker. Så hvis blodprosenten ikke fortsetter å stige, og han fortsetter å ikke være i form, så skal han naturligvis utredes for dette via fastlegen.

Det er selvfølgelig viktig å kontrollere hans B12-nivåer, siden han har hatt for lave verdier tidligere. Men dette er bare en av svært mange teoretisk mulige forklaringer på slapphet og svimmelhet hos et eldre menneske, naturligvis.

Oppsummert så tenker jeg at det er betydelig grunn til å tenke at hans dårlige form nå skyldes nylig gjennomgått operasjon og lav blodprosent, og at det vil bedres etterhvert som blodprosenten forhåpentligvis og mest sannsynlig stiger, så følg med på dette.

Ha det bra.