PEth: En blodprøve som viser skadelig alkoholforbruk

Spørsmål

Jeg har nytt alkohol, en eller to drinker fire til fem dager i uken. Dette for å sove. Det gir kansje for høy PEth. Virker Imovane 7,5 mg inn på denne PEth verdien?

Mann 64

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen

Svar

Hei.


PEth er en blodprøve som stiger ved økende alkoholforbruk, og den kan brukes til å vise helseskadelig alkoholforbruk, og den kan brukes til å følge opp en pasient som slutter å drikke, ved at man da kan se at verdien synker. Det er ikke mulig å forutsi PEth-verdier nøyaktig ut fra mengden alkohol som brukes.


Her er en artikkel i Tidsskrift for Den Norske Legeforening, om denne blodprøven:


https://tidsskriftet.no/2016/10/klinisk-oversikt/nye-markorer-pavisning-av-alkoholbruk


Jeg siterer herfra:

"Ett enkelt alkoholinntak som gir en etanolkonsentrasjon på omkring 1  ‰ vil være tilstrekkelig til å gi påvisbare nivåer av fosfatidyletanol (16). Resultatene i en nylig publisert studie viser at ett enkelt inntak av omtrent to enheter alkohol kan være nok til at nivået av total PEth stiger med 0,03 – 0,04 μmol/l (17). Fosfatidyletanol har en halveringstid på rundt 3 – 5 dager hos personer med høyt alkoholforbruk, men den er lengre, inntil 10 – 12 dager, hos dem som drikker mindre og sent i forløpet"


Ditt inntak kan nok gi økte PEth-verdier, ja,

Imovane vil ikke påvirke verdien, slik du spør om.


Håper det var greie svar. Ha det bra.Har du spørsmål om Allmennmedisin?

Spør en av våre spesialister og få svar innen 1 – 3 virkedager.

  • Få skriftlig legesvar på mail
  • 100 % anonymitet
  • 30 leger fra 10 ulike fagfelt
Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Pris fra 259,-