Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Ønskede TSH-verdier ved tyroxinbehandling mot lavt stoffskifte

Spørsmål

Hei, har en fastlege jeg ikke stoler 100% på når det gjelder tolkning av blodprøver ift referanseverdier og hvordan ting kan være koblet. Lurer litt på om det er noe min fastlege overser/ignorerer ved prøvene, og lurer da spesielt på følgende:

1. Ift TSH ser jeg Furst skriver at denne bør være under 1 ved behandling men levaxin.

2. Jeg ser min CRP konstant er såvidt over referansenivå, men antar utslaget er så minimalt at det bare er naturlig

3. Ferritin, her har jeg nesten alltid høyere verdier men jeg har hverken jerntilskudd, overdrevent alkoholinntak eller stort inntak av rødt kjøtt.

Mann 40
Svar

Hei.

Når man bruker Levaxin mot lavt stoffskifte, så skal TSH ligger mellom 0,5 og 1,5. Er man under 0,5 så kan man være overdosert, og hvis den er over 1,5 kan man være underdosert. Men det er ikke slik at det er dette tallet ene og alene som avgjør om man er korrekt dosert eller om dosen bør endres. Man skal også vurdere pasienten klinisk, det vil si se om pasienten har symptomer som kan tenkes å kunne tyde på feil dosering. Er man symptomfri og fin og ikke har symptomer på hverken høyt eller lavt stoffskifte, og TSH er mellom 0,5 og 1,5, så skal en ikke endre dosen. Men la oss si at du hadde 2 i TSH og følte deg slapp og trøtt, altså mulige symptomer på lavt stoffskifte, så kunne det tilsi at man kunne forsøke en litt høyere dose. For ditt vedkommende så har du utelukkende helt fine og ønskelige verdier på TSH, ser jeg på samtlige 4 blodprøvesvar du har vedlagt.

Din CRP ligger på de 4 prøvene mellom 2 og 7. Det er aldeles normalt, og taler imot sykdom. At øvre grense er satt til 5, betyr ikke at det er noe galt eller at man er syk, fordi om CRP er 7 ved enkelte anledninger. Det kan være så enkelt som at du har hatt en lett forkjølelse eller noe, som såvidt har fått CRP til å stige såvidt. CRP er ikke et konstant hos noen av oss, det varierer som alt annet biologisk. Men alt i alt er dine lave CRP-verdier helt uten informasjonsverdi, det er helt normale verdier.

Det samme gjelder ferritin. Du ligger såvidt over øvre referanseområde, tidvis svært nær. En kan ikke tilskrive dette noen som helst informasjonsverdi. Øvre grenseverdier for enhver blodprøve er ikke absolutte tall. Det er tall man har bestemt seg for å sette, fordi man vet at hvis verdien er under øvre referanseområde, så vil de fleste med et slikt tall være friske. Det betyr ikke at det er sannsynlig at noe er "galt" fordi om man såvidt passerer øvre referanseområde. Det eneste man gjør når en får slike tall like over øvre grense hos en pasient hvor det ikke er mistanke om sykdom, er å følge med på verdien, for å se om den holder seg på samme nivå, hvilket taler imot sykdom, eller om den skulle stige, hvilke kan tilsi at man bør se litt nærmere på det med tanke om det har noen årsaker. Du har stabile verdier over flere år ser jeg av prøvene, hvilket taler ytterligere i retning av at dette er normalverdier for deg.

Håper det var grei informasjon. Ha det bra.

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 299,-