Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Hva betyr kolesterolnivået for en frisk ung kvinne, uten risikofaktorer for hjertesykdom?

Spørsmål

Hei Jeg er en jente på 23 år, er 164cm høy og veier 58 kg. Jeg trener 4-5 dager i uken og føler selv at jeg spiser lite kjøtt, mye grove kornprodukter, mye grønnsaker og mettet fett som avokado, nøtter, fet fisk osv. Spiser såklart godteri og snacks også, men ikke i store mengder. Ved tilfeldig blodprøvetaking i desember fikk jeg svar om et fastende kolesterol på 5,3 og bare to mnd senere var kolesterol 5,5. Dette var ikke fastende. LDL 1,4 og HDL 4,2. Triglyserider ble ikke tatt. Har ellers som regel BT på ca. 100/70, røyker ikke og har ikke hjertesykdom i familien foruten to hjerneslag hos morfar i 70-årsalder. Min far har hatt kolesterol på over 5 siden han var på samme alder som meg. Grunnet vitaminB12 i nedre sjiktet ble det også tatt folat, MMA og Hcy hvor alt var normalt foruten Hcy som var lett forhøyet med verdi på 33. I tillegg har jeg helt siden november hatt protein i urinen på 1+ ved alle stix som er tatt. Hyppig vannlating på natt og noen ganger en søtlig lukt. Langtidsblodsukker er målt til 25, i nedre sjiktet av referanseverdi så jeg har ikke diabetes. Mine spørsmål er dermed: - Hva tenker du om tallene? Bør jeg ta blodprøve som måler triglyserider? - Kan kolesterolet ha økt med 0,2 på bare to måneder? Er dette isåfall en vekst jeg bør forvente fremover? - Har lest at høy Hcy også kan øke risiko for hjerte- og hjerneinfarkt. Er dette noe jeg bør bekymre meg over og senke, evt hvordan? - Har protein i urin noe å gjøre med dette? Vil gjerne legge til at jeg bruker mye tid på å engste meg over egen helse og død. Slike svar på blodprøver gjør at jeg tenker ekstremt mye på kosthold og trening slik at det blir en slags spiseforstyrrelse/sykelighet og tenker at kolesterolet øker bare jeg spiser en kule med is eller en rute sjokolade. Er også veldig redd for hjertesykdom og hjerneinfarkt, kjenner ofte på brystsmerter og spenningshodepine - dette kommer nok av ekstrem helseangst og tanken på et høyt kolesterol. Takk for svar!

Kvinne 23
Svar

Hei.

Du burde nok for det første aldri ha tatt noen kolesterolprøve. Unge, friske, ikke-røykende kvinner uten risikofaktorer har ingen spesielt god grunn til å måtte måle kolesterolet, og for deg var det jo spesielt uheldig, siden du har en tendens til å engste deg over sykdom og død.

Kort fortalt har du en helt usedvanlig liten risiko for fremtidig hjerte-karsykdom. Du er kvinne, du er ung, du har fine kolesterolverdier og høye verdier av HDL som beskytter mot hjerte-karsykdom, du røyker ikke, du trener, du spiser sunt, du er slank og det er ingen spesiell opphopning av hjerte-karsykdom i familien din.

For å sette det litt på spissen er det heller få mennesker som har lavere risiko for hjerte-karsykdom enn akkurat du, faktisk. 

Dette er det vesentligste her, og det poengterer jeg fordi du forteller at du er altfor opptatt av dette, og tenker at du gjør noe galt om du spiser en rute sjokolade, og slik må det jo være trasig å ha det, spesielt når du overhodet ikke trenger å tenke slik. Det er en betydelig større påkjenning for helsen din med slike unødige bekymringer, enn sjokoladeruten er.

Du hadde 5,3 og 5,5 i kolesterol med 2 måneders mellomrom, og lurer på hvorfor det har "økt" på bare to måneder. Det har imidlertid ikke økt. Som det mest annet i kroppen, så har også kolesterolverdiene er svingende forløp, preget av siste par måneders matinntak, og kanskje aller viktigst er det at målemetodene er ikke så nøyaktige at vi kan tillegge denne lille differansen på kun 0,2 noen som helst verdi. Spørsmålet ditt om "økning" er altså det som kalles et "feil spørsmål". Dette er ikke et tema med noen form for praktisk nytteverdi, hverken kolesterolnivåene eller det du trodde var en økning. En annen ting er at du som frisk kvinne uten risikofaktorer for hjerte-karsykdom skal overhodet ikke måle kolesterolverdier med kun to måneders mellomrom. Hvis du i det hele tatt skal måle dette, så kan du vente til du er tretti år, for eksempel. Du trenger heller ikke måle triglyceridnivåene dine, igjen fordi du er i særklasse i lavrisikogruppe for hjerte-karsykdom. 


Så til prøven homocystein, som en frisk kvinne som deg heller absolutt ikke skulle ha tatt. Du har lest at en moderat forhøyet verdi kan øke risikoen for fremtidig hjerte-karsykdom. Det er det ingen enighet eller sikkerhet om, internasjonalt sett. Noe kan tyde i den retning, men det er isåfall kun er av svært mange andre faktorer som spiller mye tyngre inn, slik som røyking, overvekt og familiær opphopning av hjertesykdom, hvilket du ikke har. Din risiko for hjertekarsykdom er uansett homocysteinnivåer særdeles lav. Det er ingenting du kan eller skal gjøre for å senke denne, jfr ditt spørsmål. Hvis den skyldes B12-mangel, kan det å få høyere B12-nivåer få den til å synke, men det er ikke vist at dette har noen som helst effekt på en eventuelt økt hjerterisiko. 

Den eneste nytteverdien man i praksis har av denne prøven, er at det er en tilleggsprøve (sammen med folat og MMA) for å finne ut om en pasient med B12-og/eller folatnivåer i nedre normalområde, kanskje allikevel kan ha en reell mangel, for det er mulig. Har man det, så skal man ta B12-eller folattilskudd, naturligvis. Nå vet ikke jeg dine B12-nivåer, og kan ikke uttale meg om dette, men siden du sier at de er i nedre område, og du samtidig har forhøyet homocystein, så synes jeg du skal få din lege til å vurdere om du har en reell B12-mangel. Har du det, vil du få tilskudd, og en må samtidig utrede deg for eventuelle årsaker til en B12-mangel.


Det at du har 1+ i utslag på proteiner i urinen, er noe man ofte ser hos helt friske personer, så med mindre legen din mistenker at dette kan ha med sykdom å gjøre, er det grunn til å tenke at dette er et tilfeldig funn uten informasjonsverdi for deg. Forhør deg med legen din om dette.


Du skriver at disse blodprøvene ble tatt ved en "tilfeldig blodprøvetaking". Det er det verd å kommentere: En skal overhodet ikke ta tilfeldige blodprøver. Skal en ta en prøve, så må det være fordi det er en medisinsk grunn til det, eller noe man ser etter eller mistenker. En skal fremfor alt ikke ta prøver fordi en "har lyst", nysjerrighet, eller av den tro at jo mer man tar av prøver, jo mer sikrer man helsen, for slik er det åpenbart ikke, kanskje heller tvert imot. Se bare hva dette har gjort med din livskvalitet nå. Unødig og medisinsk ubegrunnet prøvetaking gjør at man så lett ender i slike situasjoner som du dessverre har vært så uheldig å gjøre, fordi du fikk tatt disse unødige kolesterolprøvene. 


Et svært godt råd for friske mennesker er å holde seg helt borte fra helsevesenet, inntil man eventuelt blir syk. Vi trenger ikke legehjelp for å få konstatert at vi er friske, det er et skapt behov, blant annet stimulert av tabloidpressen og kommersialisert helsevesen.

Det er også et utrolig godt og viktig ordtak som alle leger kjenner til, og det stemmer: "Du er bare frisk inntil du er undersøkt godt nok". Det viser til det faktum at hvis man tar et tilstrekkelig antall blodprøver eller andre undersøkelser på et tilfeldig menneske som faktisk er helt frisk, så vil man før eller senere få en eller annen unormal verdi eller et tall i grenseland, som naturligvis vil kunne føre til nye unødige undersøkelser og utredninger, og stadig mer bekymringer hos en person som var frisk og glad, inntil de unødige undersøkelsene ble utført.

For personer med bekymringer og spekulasjoner omkring helse, sykdom og død slik du er, og ikke minst for hypokondere, så er dette rådet enda viktigere.


Så beskytt deg selv og din psykiske helse ved å love deg selv å ikke ta flere unødige blodprøver, og ikke ta kolesterol igjen før du er minst 30 år.


Håper svaret og rådene er tydelige og til nytte for deg. Ha det bra.