Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

HbA1c / "Langtidsblodsukker"

Spørsmål

Hei. Jeg vil gjerne vite hva som er greit langtidssukker. I følge min fastlege hadde jeg ved min årlige helsekontroll HBA1C på 6.1 Jeg syntes dette hørtes høyt ut, men legen sa at det var ok, så lenge jeg var under 6.3 På Internett leser jeg at dersom en har 6.0 så er det en tilstand som heter "pre-diabetes" Betyr det at jeg i er i faresone for å utvikle diabetes 2 ? Har sett etter på mine blodprøver fra tidligere år og de viser 1996 5,87 2005 6,0 2012 5,8 og nå sist som nevnt 6,1. i 2017. Bør jeg lytte til min fastlege og slå meg til ro med 6,1 eller bør jeg begynne å legge om kosthold? Synes jeg har et fornuftig kosthold pr i dag, og bra med mosjon, og BMI på 26.

Mann 77

Mann 77
Svar

Hei.


Prøven Hba1C kalles på folkemunne for "langtidsblodsukker", siden den ikke viser blodsukkeret her og nå, men er et uttrykk for gjennomsnittlig blodsukker de siste 6-12 ukene. Alt opp til 6 er normalverdier. Verdier over 6,5 betyr diabetes.

Du ligger altså såvidt over øvre normalområde. Alle prøver er beheftet med en viss måleunøyaktighet, og det er derfor viktig at du gjentar prøven for å se om det var et tilfeldig tall såvidt over normalområdet, for da er jo dette et ikke-tema. Hvis det var tatt på lokalt legekontor, bør det sendes en prøve til sykehuslaboratoriet, som kanskje har mer nøyaktige målemetoder.

Hvis det da forblir over 6, så kan du ta prøven som heter glukosebelastningstest. Det består i at du måler fastende blodsukker, og så får du drikke en viss standardisert mengde sukkervann. Så sitter du helt i ro i to timer, og får deretter målt blodsukkeret påny. Hvis det stiger mer enn normalt, så kan det avsløre en tilstand som heter nedsatt glukosetoleranse, som er en tilstand som gir betydelig økt risiko for diabetes. Eller hvis tallet stiger høyere og over et visst nivå, så kan det avsløre en evt diabetes.


Du lever sunt og mosjonerer, og det er flott. Det motvirker jo diabetes, men er naturligvis ingen garanti. Du har såvidt over ideell BMI, så du kan evt endre kost og mosjon litt slik at du kommer under 25, så vil nok ganske sikkert HBA1c synke noe også.

På ditt konkrete spørsmål om du har økt risiko for diabetes, så er nok svaret at det er tenkbart, men ikke sikkert, jfr dette med måleunøyaktigheter og tilfeldige svingninger, men spørsmålet er rett å stille, og du får svar på det ved å få utført glukosebelastningstesten.


Håper det var et greit svar. Ha det bra.