Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Forhøyet ferritin er ikke ensbetydende med "for mye jern i blodet"

Spørsmål

Heisann! Var på sykehus for å bli blodgiver og det ble da tatt blodprøver og div spørsmål Det viste seg at jeg hadde høyt jærninnhold i blodet (like over 500) så jeg fikk ikke være blodgiver Ventet ca 14 dager og tok nye prøver;kommet opp i 560 ca .Ventet en mnd og var kommet opp i 580 ca Alle andre verdier er bra det er kun jærnverdien som er noe høyt Spørsmålet blir om det er grunn til bekymring? Kommer fra en "hjertefamilie" og Legen min sier vi bære skal følge med og ta prøver hver 4-5 mnd

Mann 54
Svar

Hei.


"Høyt jerninnhold i blodet" er nok det vanlige folkelige uttrykket for forhøyde verdier av blodprøven som heter ferritin. Sjekk for sikkerhets skyld med legen din at det er dette det handler om. Men tallet passer også godt med at det er denne prøven ferritin som er kalt "høyt jerninnhold i blodet". 

Men:

Ferritin er ikke en prøve som utelukkende viser kroppens jernlagere. Det er feil å tolke den som det (og se bort fra andre muligheter), og akkurat det vet enhver lege, inklusiv din fastlege.

Blant annet så stiger den ved sykdommer generelt, betennelses-tilstander og infeksjoner, på samme måte som CRP og senkningen gjør det. Da stiger den midlertidig, og synker igjen når sykdommen går over. Det er det som heter en akutt-fase reaksjon. Prøven kan altså være et helt uspesifikt mål på sykdommer generelt. Og hvis det er av slike grunner den har steget, så har det ikke noe med jernlagrene å gjøre. 

Og den kan også stige ved leversykdommer, ved alkoholoverforbruk, og ved det som heter metabolsk syndrom, som er en vanlig tilstand som består i kombinasjonen av høyt blodtrykk, overvekt (spesielt rundt magen), forhøyet kolesterol m.v., altså en typisk livsstilssykdom.

Som du forstår, så er det altså direkte feil å tolke det forhøyede nivået av ferritin som at du nødvendigvis har "for mye jern i kroppen", for det er slett ikke sikkert. Det er din leges oppgave å tolke tallene, og finne ut årsaken i ditt tilfelle, samt å følge det opp. I seg selv er ikke tallet / nivået "farlig", men det er årsaken til de forhøyde verdiene som en skal finne ut av, slik at en da kan vite om pasienten har en tilstand eller sykdom som en bør følge opp eller behandle. Tilfeldig eksempel: Prøven kan som sagt stige ved forhøyet alkoholinntak over tid. Hvis en lege ser et slikt forhøyet tall hos en pasient, hvor en utelukker andre mulige forklaringer og sykdommer, så kan det være nyttig på den måten at da kan legen ta opp alkoholforbruket med pasienten, for å redusere det. Men da er det jo ikke ferritinnivået som er farlig eller helseskadelig, men årsaken til de forhøyede verdiene; alkoholbruken. Dette var dog bare et tilfeldig eksempel, som viser hvordan en skal tenke om slike tall.


Det finnes en arvelig tilstand hvor man får altfor høye jernlagere i kroppen, hemokromatose. Det gir betydelig høyere verdier enn det du har, så det synes uaktuelt å tenke på som mulig årsak i ditt tilfelle. 


Håper dette var informativt og greit, og hovedkonklusjonen er altså at dette tallet ene og alene hverken kan eller skal nødvendigvis tolkes som at du har "for mye jern i blodet". Diskuter disse tingene videre med legen din. Jeg er forøvrig enig med legen din i at tallene kontrolleres med nye prøver, for å se om de er tilfeldig forhøyet og på vei ned igjen, eller om de er stigende, hvilket tilsier behov for mulig videre utredninger.

Ha det bra.