Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Forhøyede B12-nivåer behøver ikke å bety sykdom

Spørsmål

Hei. Jeg tok nettopp en blodprøve på grunn av at jeg har kjent meg sliten og slapp og noe tyngdefornemmelse i venstre ben. Fastlegekontoret er stengt og jeg trenger noen svar.

Jeg fikk et resultat på S- B12 på 901 som er over referanseverdi. Ifølge furst står det :

«Høye vitamin B12 -verdier (>1000 pmol/L) sees ved Vitamin B12 -behandling, særlig kort tid etter parenteral tilførsel. Høye verdier kan også sees ved hematologiske kreftformer som kronisk myeologen leukemi, kronisk og akutt leversykdom og ved kronisk og akutt nyresykdom. Høy B12 ses dog oftest ved avansert sykdom, og høy B12 hos en asymptomatisk pasient trenger sjelden videre oppfølging».

Mitt er noe under 1000, men definitivt for høyt med tanke på referanseverdi. Jeg tar ikke tilskudd.

Blir veldig bekymret for kreft. Jeg er i tillegg gravid i uke 10. Min tante 50 år fikk nylig diagnostisert kronisk myeologen leukemi.

En annen sak er at det står i flere artikler at høyt b12 hos mor i svangerskap er funnet økt assosiert med nevrokognitive utviklingsfortyrrelser hos foster.

Bør dette følges opp og hva tenker du om dette blodprøveresultatet? Hva bør jeg gjøre? Blir veldig bekymret både for meg og baby.

Kvinne 35
Svar

Hei.

Hos personer som ikke har symptomer på sykdom, slik som for ditt vedkommende, så er det ingen grunn til å mistenke at et tilfeldig målt forhøyet B12-nivå har med sykdom å gjøre. Det er veldig viktig å være klar over at for alle biologiske målinger, inklusive blodprøver, så finnes det som heter falskt forhøyede. En rekke faktorer kan virke inn, og bidra til tall som fremstår som forhøyet, uten at det har med sykdom å gjøre.

Leversykdom og nyresykdom kan forøvrig også gi forhøyde b12-nivåer, så du kan for ordens skyld sjekke lever- og nyrefunksjon med blodprøver hos legen din, selv om du ikke har noe som tilsier at du skulle ha det.

Jeg vet ikke noe om mulig fosterskadelige virkninger av for høye B12-nivåer, og det heller som sagt ikke gitt at du faktisk har det, jfr over. Det jeg fant ved et nettsøk, er fra en pålitelig kilde Relis.no (Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell) som drives fra Regionssykehusene våre. Der kan du lese følgende artikkel:

https://relis.no/sporsmal_og_svar/relisdb/6-893

Her fremkommer det at en ikke har funnet noen fosterskadelig virkning av høye doser / nivåer med B12.

For ordens skyld synes jeg du kan få din fastlege til å diskutere dette med en gynekolog, så du kan få lagt bekymringen helt fra deg.

Jeg håper dette var et greit svar, og ønsker deg et fint og bekymringsfritt svangerskap videre.