For høye B12-nivåer: årsaker?

Spørsmål

Hei! Jeg har tatt blodprøver hos legen nå og fikk svar på at alle blodprøver var fine, men B12 låg over grenseverdien (låg på 952). Fikk svar at dette kunne komme av kosthold eller i sjeldne tilfeller leversykdom, blodkreft, nyresykdom. Videre sier han at jeg har fin blodprosent, ingen tegn til forstyrrelse i hvite blodlegemer, normal lever og nyrefunksjon. Jeg fødte for ca 1 år siden og B 12 verdiene har vært rundt 1100, 700 og nå 952 det siste året. Jeg hadde svangerskapsdiabetes og gikk på insulin. Etter fødsel måtte jeg ta folattilskudd i ca 4 mnd. Jeg tar jerntilskudd pga kronisk jernmangel. Ellers spiser jeg normalt sunt, men ikke så sunt at B12 skal være så høy. Nå tenker jeg det verste og lurer på jeg burde sjekkes videre? Hva som gjør at min B12 er høy?

Svar

Hei.

Jeg kan naturlig nok ikke si noe konkret om hvorfor du har høye B12-verdier, det vil kun din fastlege eventuelt kunne gjøre, om dette blir videre utredet. Her kan jeg kun gi generell opplysning om årsaker til forhøyede B12-verdier.

I de fleste tilfeller skyldes det ikke sykdom, og har ingen årsak.

Forhøyede verdier kan i sjeldnere tilfeller skyldes alvorligere sykdommer som leverskade, nyresvikt, enkelte typer blodsykdommer (kronisk myelogen levkemi, primær polycytemi)

Du har nå vært til lege som ikke finner noe unormalt ellers hos deg, og ingen tegn til sykdom, spesielt ikke de formene for sykdommer som er nevnt ovenfor. Såvidt jeg har forstått, har legen din konkludert med at du er frisk og ikke trenger videre utredninger. Jeg ser ingen informasjon i det du skriver, som taler for at du kanskje kan ha noen sykdom som årsak til dine høye B12-nivåer, og blodprøvene du har tatt, med normale verdier, taler jo også imot slike sykdommer.

Jeg kan derfor, alt i alt, ikke se at du trenger å utrede dette videre, og fremfor alt kan du la være å tenke på det. Det er kun et tall, og ikke et sykdomstegn. Det er slik med blodprøver, at tar man mange nok blodprøver på et aldeles friskt menneske, vil en svært ofte komme over et tilfeldig forhøyet tall, som ikke har noen som helst informasjonsverdi og som ikke har med sykdom å gjøre, og det er nok meget sannsynlig at det kan være tilfelle her.

Ha det bra.