Blodprøver som "viser" alkoholmisbruk er ikke 100% sikre

Spørsmål

Hei.
Jeg er en mann på 30 år, som akkurat har tatt førerkort på utryknings-førerkort kode 160. Legen min tok i den forbindelse en blodprøve av meg, noe jeg fant ut av i ettertid var for å sjekke mitt alkoholforbruk. Det resulterte i at jeg nå må inn hver 3 uke for å ta blodprøve for å sjekke alkoholforbruket mitt. Jeg drikker nok etter "normen" for mye, men jeg setter man aldri bak rattet beruset eller redusert. Jeg har ikke resultatene her, for de har jeg ikke fått skriftlig. Men jeg har fått beskjed om at jeg har et skadelig forbruk av alkohol. Jeg jobber også med løsemidler på daglig basis, og mistenker at det kan ha noe med saken å gjøre ut i fra hva jeg har lest på nett. Jeg ønsker ikke å miste førerkortet mitt, og jeg har tatt opp dette med min nærmeste familie og venner som mener legen min kanskje er i overkant følsom eller har noe personlig i mot alkohol. Jeg kjenner selvfølgelig til lovverket som sier at man ikke kan drikke alkohol 8 timer før man skal kjøre lastebil eller utrykning. Har legen lov til å ta førerkortet mitt?
Med vennlig hilsen
Mann 30 år

Svar

Hei.

Ingen blodprøve alene kan gi en lege grunnlag for å ikke gi deg legeattest for førerkort. Det må være en helhetlig vurdering av at du har pådratt deg helseskade av alkohol, og/eller at du kan forventes å kjøre påvirket eller med nedsatt sanse- og tankeevne, slik f.eks. en langtkommen og svekket alkoholiker vil kunne ha det.

Det er også klart at dersom du IKKE har noen form for helseskade av alkohol, og IKKE kjører i påvirket tilstand, så er ditt alkoholforbruk egentlig kun av privat interesse.

Her forteller du at det er blodprøvesvar som er årsaken til legens konklusjoner og tiltak. Det finnes flere blodprøver som til sammen kan gi en lege mistanke om at pasient har et skadelig forbruk av alkohol, men det finnes NB ikke noen sikre, feilfrie metoder eller blodprøver som spesifikt og med sikkerhet kan stille diagnosen "alkoholmisbruk". Dette er det svært viktig å være klar over, både for deg nå, og ikke minst for leger som skal ta slike drastiske avgjørelser som det som er gjort her.

Alle blodprøver som man bruker for å gi en lege en pekepinn om hvor sannsynlig det er at en pasient bruker for mye alkohol, er IKKE alkohol-spesifikke. Dvs at det kan "slå ut" og stige av andre årsaker enn alkohol. Det er det vi kaller falskt positive.

Den vanligste og "mest alkoholspesifikke" blodprøven er en prøve som heter CDT%. Det vil undre meg meget om ikke det er akkurat denne prøven som er tatt her.

Hvis det er tilfelle, noe du selvfølgelig nå skal spørre legen din om, for dette kan du slett ikke akseptere uten videre, så kan du orientere legen din om at denne prøven eksplisitt IKKE er egnet til å stille diagnosen "alkoholmisbruk" pga at den har for stor sjanse for falskt positive svar, jfr over. Det den er ment til, er blant annet i oppfølgingen av pasienter med et KJENT alkoholmisbruk, for å se til at de drikker mindre, for å motivere pasienten med at prøvesvaret går nedover osv. I alle retningslinjer til leger fra alle laboratorier står disse tingene helt klart kommentert og forklart til leger som tenker å ta denne prøven. Der står også helt klart at pga den relativt store muligheten for falskt positive svar (dvs at den ikke helt sjeldent slår ut hos personer som IKKE har drukket mye alkohol også) , så skal den IKKE brukes som grunnlag for alvorlige sanksjoner mot pasienten eller andre tiltak med negative konsekvenser, f.eks. som det å miste førerkortet, selv om du ikke har gjort det ennå, men er redd for det.
Det ville være imot alt vi vet om denne prøven og alle faglige retningslinjer for leger.

Siden jeg har betydelig mistanke om at det er denne prøven det gjelder, evt andre ikke-alkohol spesifikke prøver også, slik som "leverprøvene" GT, ALAT m.v., så må du nå gjøre følgende:
Be legen om å få alle blodprøvesvar og komplett journalutskrift. Da vil du for det første se om det er disse prøvene det handler om. Og det er det nok, for det finnes som ovenfor forklart, ingen spesifikk enkeltprøve som med sikkerhet kan bekrefte alkoholmisbruk. Derfor kan og skal blodprøver alene på ingen måte brukes for å ta fra folk førerkortet og evt levebrødet.
Så, når du har funnet ut av hvilke prøver det er snakk om, og hva legen har skrevet i journalen om dette, så kan du velge mellom noen tiltak:

Alt 1) Gå til legen og forklare overnevnte forhold, og diskuter saken ut fra det.

Falsk positiv betyr altså at personer som IKKE har hatt høyt alkoholforbruk, får høye verdier på CDT. Sagt med andre ord: Dersom man tar ti personer med forhøyde verdier av CDT, så vil 1 eller 2 av disse IKKE ha drukket mye alkohol, men allikevel få høye verdier på denne prøven. Det er følgelig en selvfølge at et slikt prøvesvar alene ikke kan gi grunnlag for alvorlige sanksjoner mot pasienten.

Men det kan jo hende at ditt alkoholforbruk totalt sett er så stort at det er den reelle årsaken til stigningen i denne blodprøven, og dersom du er enig at du bør drikke mindre (noe jeg ikke vet noe om, du har jo ikke oppgitt mengder og hyppighet her) så kan du velge å ta disse blodprøvene legen foreslår hver 3.uke, for å se om de synker når du drikker mindre. Gjør de det, så var der en sannsynlig sammenheng. Synker de ikke selv om du f.eks. lot være å drikke helt i noen uker, så har det annen årsak enn alkohol.

En annen viktig ting: Du skriver at du "må inn hver 3.uke for å sjekke alkoholforbruket ditt". Det "må" du egentlig ikke, for en lege har ingen rett til å bestemme noe som helst slikt overfor en pasient. Legen kan foreslå, tilby, men på ingen måte bestemme dette. Og legen har ingen rett til å "rasle med sablene" om evt å miste førerkortet om du ikke gjør det, slik jeg får en fornemmelse av kanskje har skjedd her, siden du er redd for å miste førerkortet.

Alt.2) Skrive en klage til Fylkeslegen, hvor du vedlegger all informasjonen fra legen din, inkl blodprøvesvar og journalnotater, og forklarer hva som har skjedd. Det blir på en måte som her, bare at der får du en langt grundigere og mer formell objektiv vurdering av det hele, både medisinsk og juridisk. Det kan ofte være nyttig.

Alt 3) Skifte fastlege.

Hva du skal velge av disse alternativene er ditt valg, men du skal være klar over at du etter alt å dømme "står langt sterkere" enn det du har tenkt til nå, og fremfor alt at ingen blodprøver kan eller skal brukes som årsak til å eventuelt ta førerkortet og levebrødet fra en pasient.

Drikker du for mye, så vil mitt siste og åpenbare råd være at du uansett, og helt uavhengig av legen din, blodprøvesvar, sertifikat mv., reduserer ditt forbruk. Men det må være en motivasjon du har selv, noe du selv ønsker, og får et positivt forhold til, ikke en "liksomtvang" fra utsiden som gjøres av frykt for å miste førerkortet.

Håper at informasjonen her kommer til nytte for deg. Lykke til!