Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Undersøkelser for blod i urinen

Spørsmål

Hei.jeg var hos fastegen min og tok noen prøver.tok også urinprøve som viste spor av blod.han spurte også når jeg hadde menstruasjon sist og mente det kunne vært urenheter hvis menstruasjon var rett rundt hjørnet.akkurat der og da så kunne jeg ikke huske sist jeg hadde menstruasjon. Men fikk det 4 dager etter at jeg da hadde vært hos legen.men han var da kjapp til å henvise meg til urolog og til å ta CT av urinblæra.selv om.ja da i ettertid hadde informert.ham om at mensen kom.bare noen få dager etter at jeg hadde vært hos ham.så spørsmålet mitt er om det er nødvendig med alle de undersøkelsene.han har henvist meg.til?mvh Dame 40

Kvinne 40
Svar

Hei!

Iblant opplever legen at pasienten ønsker en undersøkelse som det ikke er grunn til å utføre, og iblant og som du opplevde her så ønsker legen å henvise til undersøkele som pasienten ikke synes er nødvendig. Derfor er en god dialog mellom pasient og lege viktig.

I utgangspunktet skal det ikke være blod i urinen (hematuri), men det kan oppstå både ved godartede tilstander som urinveisinfeksjon eller nyrestein, og ved ondartede tilstander som kreft i blæren, nyre eller urinleder. Vi skiller mellom makroskopisk hematuri (synlig blod i urinen) og mikroskopisk hematuri (spor av blod som bekreftes med urinstix). Gullstandard for utredning av hematuri er cystoskopi (videoundersøkelse av blæren) og CT-urografi (CT av urinveiene med kontrast og i 3 faser), for når det er blod i urinen så kan man ikke vite om det har kommet fra blæren, urinleder eller nyre.

Det er en god hovedregel at makroskopisk hematuri alltid utredes. For mikroskopisk hematuri så bør det utredes dersom man er over 50, har tilleggssymptomer, eller tilhører risikogrupper. Se også nasjonale retningslinjer på https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/blærekreft/diagnostisering/symptomer

Når kvinner har menstruasjon vil urinen forurenses av blod og urinprøven er lite verdt for å vurdere om det er blod i urinen. Men jeg synes 4 dager er lengre tid enn "rett rundt hjørnet" og lengre tid enn jeg ville forventet en urinprøve vil bli forurenset av en kommende menstruasjon. Jeg synes derfor det er riktig av din fastlege å henvise deg til urolog slik det er anbefalt, selv om det er sjeldent at man finner alvorlig sykdom i din alder.

Med vennlig hilsen,

Ivan Brox