Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

MR i forebyggende hensikt

Spørsmål

Er i risikogruppen for apopleksi, med diabetes, overvekt og høyt kolesterol. Kan MR undersøkelser brukes forebyggende. Har jobbet med 3D og 4D imaging i oljeindustrien og har stor tro på teknologien. Men erfaringsmessig var dette sjelden "blackbox". En måtte tilpasse både sender og mottaker samt gjøre avansert prosessering av data for å få frem ønsket resultat. I reservoir overvåking ble det gjennomført en "baseline" undersøkelse som siden ble sammenlignet med senere "bilder" for å monitorere endringer. Gjøres tilsvarende ved MR? Har vært i kontakt med Unilab, men mistet raskt troen på en standard undersøkelse her vil ha noen verdi. Hvem kan eventuelt gjøres slike undersøkelser.

Mann
Svar

Hei!


Ingen bildeundersøkelse kan brukes forebyggende, altså at man unngår å bli syk. Man kan bruke både røntgen, MR, CT og ultralyd til å kontrollere om det finnes forandringer som KAN bli til sykdom - såkalt screening. Men det er mange problemer ved dette.


For det første er det slik at en forandring i et organ kan gi sykdom hos noen, men ikke hos andre. Fra f.eks mammografiene vet vi at noen har kreft i det vi finner, andre får aldri kreft til tross for at vi finner akkurat det samme. Vi kjenner også fra screening av røykere at noen har utviklet lungeskade etter få års røyking, mens andre ikke får noen forandringer selv etter over 50 år som storrøyker. Vi vet ikke hvorfor noen rammes sterkere enn andre av ellers like riskofaktorer. Hvert år er det ca 2 % av de som får lungekreft hvor vi ikke finner noen risikofaktorer. Selv om de ikke røyker, de lever sunt, de trener og er i god form - så får de likevel lungekreft og dør av dette. Vi aner ikke hvorfor.


En annen ting er vi vet ikke om det vi ser er noe som er farlig eller ikke. Vi kontrollerer f.eks små knuter i lungene, men av disse er det en forsvinnende liten andel som faktisk blir til f.eks lungekreft.


Enda et problem er såkalt intervallsykdom. Det betyr at en sykdom dukker opp til tross for at vi ikke har påvist noe ved kontroll. Dette er også noe vi kjenner fra f.eks mammografi, der brystkreft kan dukke opp noe tid etter en negativ undersøkelse.


Man kan dessverre ikke sammenligne mennesker med industrien. Problemet er at sykdom hos mennesker er betinget av så enormt mange faktorer, f.eks genetikk, miljø, livsstil, antall risikofaktorer samt rett og slett flaks/uflaks. Ofte kan vi ikke si hvorfor en person blir syk mens en annen er frisk - det har vi sett i studier av tvillingsøsken hvor en har utviklet en sykdom den andre ikke får - selv om de har vokst opp sammen under samme forhold. Det er aldri bare en faktor som forårsaker sykdom. Innen industrielle kontroller må vi heller ikke tenke på etikk og spørre oss "er det riktig å kontrollere dette?


Det finnes noen få tilstander hvor man kan påvise et bestemt gen og dermed si at du har en meget høy sjanse for å utvikle en sykdom. Huntingdons sykdom (en  sjelden men dødelig nervesykdom) er en slik, men selv her har det vært tilfeller hvor personer med genet ikke har blitt syke.


Mitt poeng med dette er følgende: Vi kan kontrollere deg for de vanligste tilstander som kan forekomme ved de risikofaktorer du har,og vi kan se om det langsomt kommer funn som tyder på at en sykdom utvikler seg. Dette er ikke noe som bare gjøres med røntgen eller MR - her brukes også blodprøver og kroppslig undersøkelse. I ditt tilfelle vil man kunne gjøre jevnlig MR av hodet og følge deg med blodprøver og kontroller hos fastlege.


Hvis du  av en eller annen grunn blir regelmessig kontrollert sammenlikner vi alltid med gamle bilder for å se om noe har endret seg. Radiologi er i bunn og grunn en avansert versjon av "finn 5 feil", hvor vi ser bilder side ved side og spør oss "hva er annerledes nå?".


Men om vi ikke finner noe kan vi  ikke si noe om du kommer til å bli syk senere i livet. Det er rett og slett ikke mulig.


Mvh


Bjørn Løndalen

Radiolog