Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

MR av skulder

Spørsmål

Jeg ønsker folklaring på følgende MR svar: I laterale 12 mm av supraspinatus er det en intrasubstans ruptur (delaminasjonsruptur) med lateral begrensning i senefestet på footprint. Anteroposteriør utbredelse 10 mm. Infraspinatus er lett fortykket med tendinose. Mindre partiell ruptur i leddsiden av senefestet på humerus. Overfladisk til denne partielle rupturen er det et par forkalkninger i senen med samlet utbredelse 15 mm mediolateralt. Største bredde på forkalkningene er drøyt 4 mm. I øvre labrum og bicepslabreale kompleks er det en ruptur. Rupturen er gjennomgående og det erkontinuitet med ruptur gjennom sentrale kant av fremre labrum i hele craniocaudale forløp. Degenerasjon cranialt i bakre labrum. Tendinose lateralt i subcapularis. Bløtdelsreaksjon omkring lange bisepssene vrd inngang til sulcus. Senen er lett medialisert og ligger delvis overfladisk langs laterale subscapularis omgitt av bløtdelsreaksjon langs øvre GH ligament. Mindre pulleyskade. Lett degenerasjon i AC leddet. Supraspinatus og teres minor har redusert kaliber, men ikke nevneverdig fettinfiltrasjon.

Kvinne 69
Svar

Hei,


Jeg skal forsøke å forklare deg hva dette betyr. Jeg har ikke sett bildene og kan bare si hva jeg antar radiologen har ment her.


 "I laterale 12 mm av supraspinatus er det en intrasubstans ruptur (delaminasjonsruptur) med lateral begrensning i senefestet på footprint" - senen til supraspinatusmuskelen (muskelen som ligger øverst over skulderbladet) har delt seg i en overfladisk og dyp del. Den er ikke revet av, men er skadet. Footprint er den flaten hvor muskelsenen fester seg.


"Infraspinatus er lett fortykket med tendinose" - muskelen på nedre del av skulderbladet har litt slitasje i senefestet.Da kan muskelen bli litt fortykket.

"Mindre partiell ruptur i leddsiden av senefestet på humerus" - muskelen fester seg på overarmsbenet (humerus) og her er det liten skade. Partiell = delvis. I forbindelse med dette er det noe forkalkning, som ofte oppstår som en reaksjon til skade.


"I øvre labrum og bicepslabreale kompleks er det en ruptur. Rupturen er gjennomgående og det erkontinuitet med ruptur gjennom sentrale kant av fremre labrum i hele craniocaudale forløp. " - det er en skade med nærmest avrevet sene i senen til bicepsmuskelen i overarmen der denne fester seg mot skulderen. Avrivningen går gjennom store deler av senen.


"Degenerasjon cranialt i bakre labrum. Tendinose lateralt i subcapularis. Bløtdelsreaksjon omkring lange bisepssene vrd inngang til sulcus. Senen er lett medialisert og ligger delvis overfladisk langs laterale subscapularis omgitt av bløtdelsreaksjon langs øvre GH ligament. Mindre pulleyskade. Lett degenerasjon i AC leddet" - dette beskriver skade/funn i muskulaturen omkring som kan skyldes den skaden som er nevnt over. I skulderen er det ikke bare mange muskler, men disse danner en stor enhet. Skades en av disse vil alle de andre påvirkes på en eller annen måte.


Så sammenfattet har du en nokså klar skade i skulderen med skade av iallefall 3 sener - supraspinatus, infraspinatus (oppe og nede på skulderbladet) og biceps. Det andre som er beskrevet er følgetilstand etter dette. 


Hva dette betyr for deg må en skulderortoped svare på.


mvh


Bjørn Løndalen

Radiolog