Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Lesjon i lever

Spørsmål

Hei! Ønsker en vurdering på om jeg kan/burde be om mer oppfølging. Hatt moderate-sterke kroniske mage og ryggsmerter i 10-11 måneder, tilstede hvert sekund av hver dag og som også vekker meg opp og holder meg våken deler av natten. Hele ryggen og mesteparten av magen. Har også mye slitenhet og kroniske endringer i avføringsmønster. Er også litt plaget med pressfølelse i magen utover og oppover mot brystet som fører til oppgulp av mat og tentativ raping, ubehag i brystet og halsen og allmenn sykdomsfølelse. Ble funnet en diffust avgrensbar hypodens lesjon på 15 mm oppunder diafragma i segment 7/8 i leveren min på CT med kontrast. Diagnose: patologisk lesjon, anbefalt ytterligere undersøkelse med ultralyd med intravenøs kontrast. Tok MR abdomen med intravenøs kontrast privat for å unngå ventetid, fant lesjonen de og men klarte ikke å forstå hva den var. På ultralyd med kontrast klarte de ikke å finne lesjonen, anbefalte MR av lever med kontrast. Blitt henvist, trolig 3 måneders ventetid. Jeg har i tillegg til dette testet positivt på blod i feces. Fikk beskjed av en lege om å vente 6 måneder på å ta nytt bilde av leveren bare for å håpe på at lesjonen da kan karakteriseres. Personlig vil jeg helst få svar på dette litt tidligere, men tenker kanskje at biopsi vil være den eneste muligheten for å avklare hva lesjonen er. Synes du at jeg burde kunne spørre om å få avklart hva lesjonen er og å utelukke alvorlig sykdom litt raskere? Er det indikasjon for å ta leverbiopsi i et slikt tilfelle?

Kvinne
Kvinne

Kvinne
Svar

Hei, jeg har fått overført ditt spørsmål da dette i hovedsak går om et funn på MR og CT. 


Som jeg skjønner har du gjort CT og man fant en "lesjon" i leveren segment 7/8 helt oppe. MR er gjort men man har ikke kunne karakterisere denne nærmere. UL har ikke funnet denne og anbefalt MR med kontrast som du nå venter på.


Her er det noe jeg ikke helt forstår. CT har vist en lesjon. Man har gjort MR med kontrast men ikke klart å karakterisere denne. Det passer ikke helt. Vanligvis er slike lesjoner nokså greie å klassifisere på MR.


UL har ikke funnet denne og det er ikke så rart. Den ligger helt oppe i leveren og her er UL lite god, fordi lungene strekker seg litt nedenfor øvre kant av lever. Luft er til hinder for UL, og dermed vil man ofte ikke se godt her.


Fra UL er det anbefalt MR men det har du da gjort allerede. Hvorfor skal man gjøre ny MR når det allerede er gjort?


Det er slik at vi som radiologer jobber med forskjellige ting. Noen er gode på skjelett og muskler, andre er bedre på lunger og lungesykdommer. Noen jobber mest med mage og tarm. Men i vårt daglige virke må vi ofte ta litt av hvert, og da kan det bli slik at noe som en radiolog ikke helt forstår kan en annen svare bedre på.


Jeg vil foreslå at du går til det private instituttet du ble undersøkt ved og ber om å få en ny vurdering av en radiolog som driver med mage/tarm-radiologi. Hvis du f.eks var undersøkt ved Unilabs kan vi be en av våre radiologer med lang erfaring dette om å se på det på nytt. Ofte løser dette problemet.


Om du fortsatt må ta en ny MR vet jeg ikke, ofte vil man kontrollere funnet for å se om det endrer deg. men det kan vi ta etterpå.


Leverbiopsi kan vente til man eventuelt sier at dette finner man ikke ut av på annen måte. Det kan skje, men la oss først få en revurdering av bildene.


Jeg vil forøvrig si at hvis du har blod i avføringen skal dette også avklares. Hvis du fortsatt har dette SKAL du til en colocopi (kikkertundersøkelse) eller CT av tykktarm. Be din fastlege om å teste om du fortsatt har blod i avføringen. Mange kan ha det til og fra, men hvis det vedvarer skal man utrede dette.


mvh


Bjørn Løndalen

Radiolog.