Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Hva betyr svaret fra MR-beskrivelse av rygg?

Spørsmål

Hei, er det mulig å få en vurdering av siste bildetekst fra mr undersøkelse?

Også taknemlig for muligheter til løsninger av en klein korsrygg med store smerter hele døgnet som har pågått mer eller mindre siste 20 år og blitt gradvis verre med årene.

Mann 53
Svar

Hei,

du har altså gjennomgått en MR-undersøkelse. Her er det gjort noen funn som beskrives. Det er viktig for meg å understreke at jeg ikke har sett bildene og dette blir min vurdering av hva radiologen har bedømt ut fra disse bildene.

Den første setningen beskriver bare hva slags sekvenser som er gjort, dette er viktig for eventuelt kontroll slik at andre radiologer kan vite hva man skal gjøre for å få samme bilder.

Korsryggen er delt inn i 5 virvler, også kalt lumbale virvler. Disse er nummerert L1-L5. Mellom disse ligger skiver, og disse nummereres etter de to virvlene de ligger mellom - altså L1/L2 betyr skiven mellom L1 og L2. Skiven består av en ring med bindevev, og i midten er det en "pute" av noe mer flytende vev. Dette fungerer som en støtdemper når du går og står. Hvis ringen rundt revner vil du få en såkalt skiveutglidning - noe upresist formulert da det ikke er skiven men den flytende massen som tyter ut. Dette må gå et sted og kan da presse på nerver som gir smerte.

I nivå L2/L3 beskrives at denne skiven har glidd lett ut og buker mot nerveroten der hvor denne går ut fra ryggen. Dette kan gi symptomer, men er ikke en typisk skiveutglidning. Ofte er dette en slitasjeforandring, men selve skiven er intakt og ikke skadet som sådan.

Det samme har skjedd i nivå L3/L4, men her mot høyre side.

I L4/L5 har dette skjedd i midtlinjen, slik at denne buker mot begge rotavgangene.

I L5/S1 (altså overgangen mot halebenet) er det lett bukning som ikke berører nerven.

Videre beskrives bueleddsarthrose. Dette er slitasje i de små leddene mellom virvlene baktil. Dette kan gi symptomer, men ofte kan dette være helt symptomfritt. Det er beskrevet som lettgradig og dermed er det usannsynlig at dette skulle være årsak til større symptomer.

Modic forandringer er forandringer i selve virvelcorpus inn mot skiven som ligger mellom disse. Type-II som er beskrevet her er en klassisk slitasjeforandringer, mens type 1 (ikke beskrevet hos deg) er en betennelse som gir smerter. Men dette er altså ikke synlig.

Man oppsummerer med at det dreier seg om lette slitasjeforandringer som gir antydet trange forhold for flere nerver, slik som beskrevet ovenfor. Dette kan være årsak til symptomer, men er ikke en typisk skiveutglidning.

Det er viktig huske på at en MR beskrivelse aldri vil gi hele svaret. Hvordan man skal tolke dette må være avhengig av hva slags symptomer du har, alder, tidligere skade, og om det er ryggsykdom i familien etc.

Snakk med din lege med tanke på om disse funnene kan forklare det du plages med. Jeg vil umiddelbart tenke at dette godt kan være en forklaring. Hva man skal gjøre med dette må bli en vurdering hvor en ryggspesialist bør involveres.

Mvh

Bjørn Løndalen

Radiolog