Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

CT av fot

Spørsmål

Hei! For en uke siden var jeg hos Aleris for en CT-undersøkelse i forbindelse med brudd i talus. På grunn av bruddet gikk jeg nesten 4 måneder på krykker. Svar på CT var følgende: "Ved dagens CT-undersøkelse er det nokså omfattende forandringer forenlig med inaktivitetsosteoporose med flekkvise og delvis konfluerende områder med oppklaring i bensubstans i tibia, talus og calcaneus samt fotrotsknokler. Tilsvarende forandringer også i basis av metatarser. Ingen holdepunkter for aktuell eller kronisk fraktur. Jevne leddflater i talocruralledd og subtalarleddet. R: Utbredt inaktivitetsosteoporose / autonome refleksbetingede forandringer med resorpsjon av bensubstans." Jeg har fått tilgang på bildene, men henvisende ortoped mente det ikke var nødvendig med en konsultasjon der vi så på disse sammen. Han fikk kun det skriftlige svaret, og fulgte meg opp med en kort telefonsamtale. I etterkant har jeg logget inn og tittet på bildene. Jeg ble da en smule forferdet når jeg så det som kalles "translucent soft tissue" bilder, om jeg oppfattet som en 3D modell av foten min. Bilder ligger vedlagt. Er det slik at det er sånn skjelettet i foten ser ut? Jeg trodde osteoporose var noe som skjedde inni beinet, og relativt jevnt gjennom hele benmassen. På disse bildene ser det ut som om noen har tatt en hammer og slått ut biter av bein rundt forbi på foten, og at den har blitt oppspist utenifra og innover. På noen bilder ser det ut som om det er hull gjennom benmassen enkelte steder, og disse stedene ser da mer sårbare ut for et eventuelt brudd (fibula, calcaneus). Forstår jeg disse bildene helt feil, eller er det slik foten min ser ut? Om den er mer sårbar noen steder enn andre, så kan kanskje dette være greit å ta med seg i rehabiliteringen? Ser du ofte slike tilstander i bein hos (relativt) unge mennesker etter bruddskader? På forhånd tusen takk for svar!

Kvinne 38
Svar

Hei, det du har vedlagt her er en såkalt 3d overflaterekonstruksjon. Denne brukes av kirurger for å planlegge operasjon men er ellers av liten nytte. På grunn av måten denne er laget på vil det se ut som om det er delvis "oppspist" benvev, som du beskriver. Slik skal denne se ut og dette er ikke noe galt. Vi bruker denne til å se hvordan f.eks en benbit må flyttes for at skjelettet skal komme på plass igjen. Vi kan IKKE si noe om skjelettet ellers på disse.


Ellers er dette med osteoporose litt forvirrende. Osteoporose er det som også kalles benskjørhet. Dette er er en sykdom, og for å stille denne diagnosen tar man en bentetthetsmåling og måler den såkalte T-score og Z-score. For å finne T-score sammenlikner man din verdi med en referansegruppe av mange tusen friske kontrollpersoner mellom 35 og 45 år. Verdens helseorganisasjon har sagt at benskjørhet er når man ligger 2.5 standardavvik under midtre gjennomsnitt for denne gruppen, og da sier man at T-score er -2.5. Har man T-score på 0 er man akkurat på gjennomsnittet. Z-score er det samme, bare målt opp mot din egen aldersgruppe. Dette har man gjort fordi bentettheten synker med økende alder, og en frisk kvinne på ca 75 år vil ha så lav bentetthet at det faktisk er osteoporose - det er helt normalt og forventet. For å si om dette er for mye for alderen har vi innført Z-score, så vi kan se om hun har lavere tetthet enn alderen tilsier.


Det man snakker om hos deg er noe helt annet og burde ikke kalles osteoporose. Når en del av skjelettet holdes i ro over lenger tid (med gips eller som i ditt tilfelle med krykker) så vil kalkinnholdet synke. Dette er fordi kalkinnholdet reguleres etter belastningen, og med minkende belastning synker også kalkinnholdet. Men dette er en normal prosess og er IKKE osteoporose. Når man belaster normalt kommer kalkinnholdet tilbake og vil etter en kort tid være normal. Derfor snakker man også ofte om transitorisk osteopeni eller forbigående lavere kalkinnhold. Etter min mening er det feil å kalle dette osteoporose, men begrepet har blitt hengende.


Altså: Du har ikke osteoporose - eller iallefall kan man ikke si det ut i fra denne undersøkelsen. De bildene du ser er en rekonstruksjon som er laget for operasjonsplanlegging (det er rutine å lage disse) og de SKAL se slik ut. For å stille diagnose osteoporose må det måles bentetthet og det ser jeg ingen grunn til foreløpig i din alder.


mvh


Bjørn Løndalen

Radiolog

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 299,-