Laktat dehydrogenase (LD)

Laktat dehydrogenase er et enzym som finnes i alle celler i kroppen.

Normalverdier

  • 0 - 10 år < 400 U/L
  • 11 - 69 år < 205 U/L
  • > 70 år 255 U/L

Tolkning av prøvesvar:
Høye verdier trenger ikke bety at noe er galt, og kan opptre fra 1 til 72 timer etter kraftig muskelarbeid. I siste del av svangerskapet kan verdiene stige til 700 U/l.

For øvrig kan høye verdier være et tegn på lever- og galleveissykdommer (leverbetennelse eller kreftspredning til leveren), hjerteinfarkt, noen muskelsykdommer og enkelte blodsykdommer.

LD kan også øke ved betennelse i hjerteposen, blodpropp i lungen og noen nyresykdommer.