Kan smerter måles?

Smerter kan ha svært ulik styrke/intensitet. De kan være lette, nesten bare en murring eller et ubehag, gradvis stigende helt til meget intense, nesten uutholdelige smerter. Smertens styrke kan ikke måles direkte, men det finnes metoder som gjør det mulig å registrere smertens styrke på en mer systematisk måte.

Smerter har også ulik varighet, fra helt kortvarige "tak" (ilinger, "lynglimt" av smerte), gradvis økende til kroniske, varige smerter. Ved registrering av smerter er det viktig å definere tidsrommet smertene registreres i.

Smerter kan lokaliseres til nesten alle deler av kroppen. Noen ganger er smerten lokalisert til et skarpt avgrenset område, andre ganger vil det være vanskelig å kjenne akkurat hvor smerten sitter, den er mer diffust lokalisert. Noen ganger er det mer eller mindre vondt i nesten hele kroppen, man snakker da om utbredte smerter. Ved registrering av smerter er det viktig å definere hvor smertene kommer fra.

Smerter kan dessuten føles på ulike måter, det finnes ulike smertekvaliteter. Det er f.eks. ikke uvanlig at samme person har flere forskjellige typer hodepine. Smerter kan beskrives på mange måter, f.eks som stikkende, brennende, murrende, pulserende eller jevn. Måten smerter beskrives på varierer mye fra kultur til kultur, og det er ingen systematisk, internasjonalt annerkjent standardmetode for registrering av ulike smertekvaliteter.

Smertens styrke, varighet, lokalisasjon og kvalitet danner tilsammen et mønster som kan gi gode indikasjoner på hva smerten skyldes. Leger og annet helsepersonell vil derfor ofte spørre etter detaljer i smerteopplevelsen, de tar opp en såkalt smerteanamnese ("smerte-sykehistorie").

Bekymret? Snakk med en lege på video nå!

Våre leger sitter klare til å svare på akkurat det du lurer på. Alt du trenger er en mobil, et nettbrett eller en PC med kamera og BankID.

  • Ingen krav til program eller app
  • 100% anonymitet
  • Ingen ventetid
  • Betal med Vipps
Start videokonsultasjon
Leger på vakt
Simen Brynildsen
Ledig nå
Michael Kumar
Ledig nå
Kommersiell tjeneste Videokonsultasjon koster 350,-

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen