Kan jeg stole på øretermometeret?

Øretermometeret har vært en gavepakke for foreldre og ikke minst barn. Den enkle måten å måle temperatur på har bedret tilværelsen for småbarnsforeldre som selv husker det ubehagelige termometeret i rompa, og de fleste leger og legevakter bruker øretermometer for å vurdere feber. En fersk artikkel i det svært prestisjetunge tidsskriftet Lancet er mer skeptisk til påliteligheten av slike termometere.

Det er forskere fra University of Liverpool Instute of Child Health som kommer med denne vurderingen. De har gjennomgått store deler av den forskningen som er gjort rundt øretermometre, og konklusjonen er at vi ikke kan stole for mye på disse termometerne.

Hvorfor skal vi vite hvor mye feber barnet har?
Feber er en av kroppens forsvarsmekanismer mot sykdom, og utløses ofte av en infeksjon. Definisjonen på feber er at kroppens kjernetemperatur stiger til over 38,0. Målinger i endetarmen med kvikksølvtermometer er den vanligste metoden inntil de siste årene. Øretermometere har blitt svært populære, særlig fordi målingen går raskt og det er på langt nær så ubehagelig som den gammeldagse metoden.

Variasjoner i feberen kan si noe om sykdomsaktiviteten, og hos små barn kan dette være tidlige tegn på at behandlingen må endres. Særlig i situasjoner hvor nøyaktige febermålinger er nødvendige, som for eksempel på en barneintensiv avdeling, er det viktig å vite riktig kroppstemperatur. Også hos personer med svekket immunforsvar kan en liten endring i kroppstemperatur være et tidlig og viktig tegn på at en infeksjon er i anmarsj.

Normale verdier selv ved feber
Forskerne har sett at øretermometeret har svært stor variasjon i sine målinger, og ved en endetarmstemperatur på 38 grader kan øretermometeret gi varierende verdier fra 37 til over 39 grader. Dette betyr blant annet at man feilaktig kan komme til den konklusjon at barnet er feberfritt.

Må jeg finne frem det gamle kvikksølvtermometeret?
Sannsynligvis kan du bruke øretermometeret til en grov vurdering av om du eller ditt barn har feber. Rapporten fra Liverpool er imidlertid en påminnelse om at man ikke kan se seg blind på resultatet som dukker opp på skjermen på øretermometeret. Apparatene er ikke bestandig nøyaktige nok, og allmenntilstand og andre symptomer må vurderes sammen med en eventuell febermåling før man bestemmer seg for om behandling er nødvendig eller om det er grunn til å gå til lege. Er man i god form og ikke føler seg spesielt syk haster det sannsynligvis ikke med å gå til lege selv om termometeret skulle vise 38.7. Føler man seg derimot svært syk og febril, så skal ikke en lav verdi på øretermometeret hindre deg i å få en vurdering hos legen.