Blodprøver

I dette avsnittet finner du en oversikt over hva som er normale verdier ved de blodprøvene som legen oftest tar.

Vær klar over at normalverdiene kan variere litt fra laboratorium til laboratorium. De verdiene som er tatt med her, gjelder for Fürst medisinske laboratorium i Oslo.