Blodprøven ALAT: Hva betyr unormale verdier?

Blodprøven er nyttig for utredning og kontroll av leversykdommer, men også andre tilstander kan gi forhøyet verdi.

LEVERSJEKK: Blodprøven ALAT kan si noe om hvordan det står til med leveren din. Foto: Pixel-Shot / Shutterstock / NTB
LEVERSJEKK: Blodprøven ALAT kan si noe om hvordan det står til med leveren din. Foto: Pixel-Shot / Shutterstock / NTB Vis mer

Spør en lege!

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

ALAT er forkortelse for alanin aminotransferase. Blodprøven heter: S-ALAT og kalles også noen ganger GPT.

ALAT er et enzym som særlig finnes i mange vev, men spesielt mye i levercellene. Hvis leveren overbelastes eller utsettes for skade, lekker enzymet ut av cellene og kan finnes i blodet hvis man tar en blodprøve.

Hvorfor tas denne blodprøven?

ALAT er en relativt vanlig blodprøve. Noen ganger blir blodprøven bestilt som en av flere «standardprøver» ved en generell utredning av din helse.

Blodprøven er først og fremst nyttig hvis man utreder og kontrollerer leversykdommer.

Hvis man utreder leversykdom pleier man også å ta blodprøvene: ALAT, ALP, LD, Bilirubin, Gamma-GT.

Referanseområde

En referanseverdi er et intervall som 95 % av det norske folk holder seg innenfor. Referanseverdier er derfor normalverdier, et sammenligningsgrunnlag for hva folk flest ligger innenfor. Hva som er anbefalte verdier kan noen ganger likevel være avvikende.

Kjønn Referanseområde
Menn< 70 U/l
Kvinner< 45 U/l

(2)

Vær oppmerksom på at referanseverdiene kan være forskjellig hos ulike laboratorier. Eksempelet ovenfor er hentet fra Fürst Laboratorium.

Viser alltid ALAT riktig verdi?

Svaret er nei. Det er flere mulige feilkilder for blodprøver, både ved prøvetaking, ved oppbevaring og avlesing/tolkning kan ting gå galt. Det er derfor alltid en teoretisk mulighet for feil svar. Noen ganger kan derfor legen dobbeltsjekke ved å bestille blodprøven en gang til hvis en blodprøve har et avvikende resultat man ikke forventet.

For ALAT kan langvarig bruk av venøs stase (stramt bånd rundt armen din) i forbindelse med blodprøvetaking gi forhøyet verdi.

image: Leverskade har ulike stadier, noen kan reverseres

Leverskade har ulike stadier, noen kan reverseres

Hva betyr høye verdier?

Tolkning av prøvesvar:

image: De vanligste blodprøver - hva forteller de oss?

De vanligste blodprøver - hva forteller de oss?

Ved de fleste leversykdommer vil S-ALAT være høyere enn S-ASAT. Unntak kan være alkoholbetinget leversykdom og ved levercirrhose.

Hva betyr lave verdier?

Kun høye verdier har klinisk betydning ved ALAT. Det betyr at lave verdier ikke kan gi noe informasjon om sykdom, og ikke er noen grunn for bekymring.

Kilder: 1) Brukerhåndboken: ASAT 2) Fürst Medisinske Labratorium: S-ASAT 3) Indremedisineren.no: Patologiske leverprøver