ASAT: Hva betyr høye eller lave verdier på blodprøven?

ASAT kan si noe om akutt og kronisk leversykdom og leverskade.

LEVERPRØVE: ASAT er en blodprøve som kan fortelle om hvordan det står til med leveren din. Foto: angellodeco / Shutterstock / NTB
LEVERPRØVE: ASAT er en blodprøve som kan fortelle om hvordan det står til med leveren din. Foto: angellodeco / Shutterstock / NTB Vis mer

Blodprøven heter: S-ASAT og er rorkortelse for serum apparat aminotransferase.

ASAT er et enzym som finnes mange steder i kroppen, men spesielt i hjerte, lever og skjelettmuskulatur er det mye av disse enzymene.

Hvorfor tas denne blodprøven?

Blodprøven brukes i utredning av akutt og kronisk leversykdom. Den ble tidligere brukt ved diagnostikk av akutt hjerteinfarkt og muskelsykdommer, men her er det andre blodprøver som kan gi bedre informasjon.

Hos pasienter med alkoholbetinget leverskade og skrumplever (cirrhose) øker ASAT mer enn ALAT.

Referanseområde

En referanseverdi er et intervall som 95 % av det norske folk holder seg innenfor. Referanseverdier er derfor ikke nødvendigvis alltid normalverdier, men et holdepunkt for hva folk flest ligger innenfor.

Kjønn Referanseverdi
Menn< 45 U/l
Kvinner< 35 U/l

(2)

Vær oppmerksom på at referanseverdiene kan være forskjellig hos ulike laboratorier. Eksempelet ovenfor er hentet fra Fürst Labratorier.

Viser alltid blodprøvesvaret riktig verdi?

Svaret er nei. Det er flere mulige feilkilder for blodprøver, både ved prøvetaking, ved oppbevaring og avlesing/tolkning kan ting gå galt. Noen ganger velger derfor legen å bestille en ny blodprøve hvis en blodprøve viser avvikende verdi, uten tilsynelatende forklaring.

image: Leverskade har ulike stadier, noen kan reverseres

Leverskade har ulike stadier, noen kan reverseres

For ASAT kan prøven vise feil verdi hvis de røde blodcellene sprekker. Hvis den som tar blodprøven klemmer og melker mye finger/hæl kan dette skje. Det samme hvis prøverøret skraper mot huden. (1)

Hva betyr høye verdier?

Forhøyede verdier sees ved:

 • Skade eller sykdom i hjertemuskel
 • Skade eller sykdom i skjelettmuskel
 • Akutt hepatitt
 • Andre leverskader
 • Betennelse i bukspyttkjertel
 • Etter kirurgiske inngrep
 • Blodsykdommen hemolyse.
 • Myopati (Muskelsykdommer med svekkelse av muskulaturen)
 • Lungeemboli
 • Maksimal fysisk aktivitet gir en stigning på 10–20 U/L.
 • Østrogenholdige P-piller gir en stigning på opptil 10 U/L.
  (1, 2)
image: De vanligste blodprøver - hva forteller de oss?

De vanligste blodprøver - hva forteller de oss?

Hva betyr lave verdier?

Kun høye verdier har klinisk betydning ved ASAT. (1) Lave verdier gir ikke noen grunn for bekymring.

Hvis man utreder leversykdom pleier man også å ta blodprøvene: ALAT, ALP, LD, Bilirubin, Gamma-GT.

Kilder

1) Brukerhåndboken: ASAT 2) Fürst Medisinske Laboratorium: S-ASAT 3) Indremedisineren.no: Patologiske leverprøver