Tenker dere ikke på kvinner?

Spørsmål

Finnes det ikke piller for kvinner med lite sex lyst ? Er det bare mennene det er tenkt på ?

Kvinne, 43 år

Svar

Hei!

Dessverre eksisterer det ingen midler for kvinner med liten sexlyst. Viagra påvirker heller ikke menns sexlyst, men hjelper de som har problemer med ereksjonen av forskjellige årsaker.

Viagra er ikke konstruert primært med tanke på menn. Virkestoffet ble forsøkt som en hjerte- og blodtrykksmedisin, men hadde ikke god nok effekt til dette. Imidlertid oppdaget man at forsøkspersonene var svært fornøyd med medisinen likevel, fordi den som bivirkning hjalp på ereksjonen.

Viagra er også forsøkt på kvinner, og noen mener at den fremmer også kvinners sexliv. Dette er imidlertid ikke bevist eller dokumentert i gode nok studier, så foreløpig er den kun beregnet på menn.

Husk også at en pille ikke løser de problemer man eventuelt har i sexlivet, for de fleste er det en langvarig prosess å bygge opp et godt samliv, basert på kjærlighet, nærhet, omsorg og et seksualliv.