Spiral - hvem kan ta den ut?

Spørsmål

Når jeg satt inn spiral ble jeg henvist til spesialist, må jeg til spesialist for å ta den ut også?

Kvinne, 29 år

Svar

Hei!

De aller fleste allmennpraktiserende leger har mye erfaring med å sette inn og ta ut spiraler. Det å ta den ut er vanlivis en rask og ukomplisert prosedyre.

Les mer
Prevensjon: spiral