Prevensjon og gulsott

Spørsmål

Jeg lurer på hva som skjer hvis en bruker p-pillr når jeg har hatt gulsott som baby.
Gulsott sto som et felt en ikke burde ha på *bruksanvinsningen*

Kvinne, 18 år

Svar

Hei!

Du kan trygt bruke p-pillene.

Gulsott som en får som baby har helt andre grunner enn gulsott i voksen alder. I voksen alder skyldes gulsott ofte en leverinfeksjon eller en gallesykdom (feks gallestein). I såfall bør en avklare med lege om p-pillene kan brukes, fordi leveren bør fungere optimalt slik at p-pillene kan skilles ut på vanlig måte.

Gulsott i barnealderen er en forbigående plage som ikke egentlig har noe med sviktende leverfunksjon å gjøre.