Erstatning etter feilslått sterilisering?

Spørsmål

Min mann ble sterilisert i Juni i år, og i Oktober ble jeg gravid med hans barn. Vi hadde fulgt alle råd fra lege og levert inn prøve som viste at alt var dødt. Har vi krav på noen erstatning siden vi har havnet i denne kinkige situasjonen? Vi har tre barn fra før og ønsker ikke flere.

Kvinne, 27 år

Svar

Hei!

Jeg tror ikke dere har rett til erstatning. Sterilisering er som regel en sikker prosedyre og sikker "prevensjon". Imidlertid er metoden ikke 100% sikker, og det hender at man likevel blir gravid, selv om alle oppskrifter er fulgt til punkt og prikke. Dette er en kalkulert risiko, som imidlertid er svært, svært liten. Dere har med andre ord vært veldig "uheldige". Legene som gjorde inngrepet har ikke nødvendigvis gjort noe galt, men noen ganger spiller naturen oss et puss.

Forut for inngrepet bør mannen din ha blitt informert om denne risikoen.

Hvis dere likevel føler at dette er noe som bør gi dere rett til erstatning, kan dere kontakte Norsk Pasientskadeerstatning; http://www.npe.no/

I NPE har de helt sikkert tidligere erfaring med dette, og kan gi dere en vurdering. Det dere har opplevd defineres sannsynligvis ikke som en skade, men som en sjelden, men kalkulert risiko som for dere dessverre har slått uheldig ut.