Blødning med p-stav. Forbigående, eller?

Spørsmål

Jeg fikk satt inn p-stav 2.juli i år, og sluttet med en gang å få menstrasjon. Men for 2-3 uker siden fikk jeg den plutselig tilbake, og den varte i over en uke, noe som er unormalt for meg. Jeg har fortsatt småblødninger hele tiden, noe som er veldig irriterende. Er dette normalt ved bruk av p-stav? Er det noe jeg må /venne meg til/, eller er det sannsynlig at det vil gi seg? Jeg har tidligere brukt både p-piller, p-plaster og p-sprøyte (mistet menustrasjonen helt ved p-sprøyte), men vil nødig gå tilbake til noen av disse igjen. Kvinne, 23 år

Svar

Hei, Det er (dessverre) ikke uvanlig med blødning etter / med p-stav. Hormonet gestagen virker inn på livmoren, og kan gjøre livmorslimhinnen mer lettblødende. De fleste vil likevel etter en tid bli blødningsfrie. Blødningen du har hatt kan likevel være tilfeldig. I første omgang ville jeg la staven sitte i 4-6 uker. Har ikke blødningen opphørt innen da, bør du overveie å få den fjernet. Hvis du vil velge et nøytralt prevensjonsmiddel, kunne du få satt inn en vanllg kobberspiral. Den har ingen påvirkning på hormoner eller cyklus, bortsett fra at noen få brukere kan oppleve litt forsterket menstruasjon. Tidl. mistenkte vi at kvinner, som ikke hadde vært gravide eller hadde født, ikke burde få spiralen pga øket infeksjonsfare, men den risikoen er tilbakevist. Det skal bare undersøkes at kvinnen ikke har en infeksjon når spiralen blir satt inn.