P-piller øker ikke fare for kreft

En stor norsk undersøkelse viser at samlet kreftrisiko ved bruk av p-piller ikke øker. Brystkreftriskoen øker, men oppveies av at risiko for eggstokkreft og kreft i livmoren reduseres betydelig.

Undersøkelsen følger 100 000 friske norske kvinner i alderen 30-70 år som har svart på spørreskjemaer i tidsrommet 1991 - 1997. Senere har data fra spørreundersøkelsen blitt koblet med data fra Kreftregisteret. Konklusjonen var klar: Bruk av p-piller endret ikke risikoen for kreft totalt sett.

Studien ble presentert i Tidskrift for Den norske lægeforening 12. juni 2003, og er foretatt av de tre forskerne Merethe Kumle, Elin Alsaker og Eiliv Lund ved Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø.

- Dette er en stor undersøkelse i internasjonal sammenheng, men det har vært viktig for oss å publisere på norsk. Vi vet at mange norske kvinner bruker p-piller og er opptatt av og leser om helse. Det har vært mye fokus på faren for brystkreft ved p-pillebruk. Denne studien balanserer bildet: Den totale kreftrisikoen øker altså ikke, sier Merethe Kumle til lommelegen.no.

Hun forteller at de senere vil bruke dette store statistiske materialet til å undersøke sammenheng mellom p-pillebruk og kreftdødelighet. En mulighet er at p-piller kan redusere kreftdødelighet fordi eggstokkreft er en kreftform som ofte oppdages sent. Resultatene fra denne undersøkelsen vil først foreligge om noen år.

- Er resultatet av dagens studie uventet?

- Nei, i grunnen ikke. Vi bekrefter det som er funnet før i mange, og ofte mindre, undersøkelser. Men det at vi har gjentatt funnet i en så stor norsk undersøkelse, balanserer bildet av kreftfaren ytterligere. Vi håper at dette gir økt følelse av sikkerhet for norske p-pillebrukere, sier forsker Merethe Kumle i Tromsø.

Kilder:

- Kumle M, Alsaker E, Lund E. Bruk av p-piller og risiko for kreft. Tidsskr Nor Lægeforen nr. 12, 2003; 123: 1653-6

- Bjørge T, Engeland A. Bruk av p-piller og risiko for kreft. Tidsskr Nor Lægeforen nr. 18, 2002; 122: 1788-9