Nødprevensjon

Hvis du har hatt samleie uten å bruke prevensjon, eller prevensjonen har sviktet, finnes det to typer nødprevensjon: angrepille med hormoner (dagen-derpå-pille) og spiral.

Angrepillen må tas så fort som mulig. Den er mer effektiv jo kortere tid det er gått etter samleie, men antakelig er den virksom i opptil 5 døgn etterpå (produsentene angir opp til 72 timer, men medisinske studier tyder på lengre tid). Angrepille kan du kjøpe reseptfritt på apoteket.

Spiral må settes inn før det har gått 7 døgn.

AngrepilleNødprevensjonmidlene Postinor og Norlevo kan kjøpes på apotek uten å kontakte lege.

Du tar begge tablettene samtidig, helst innen 12 timer etter samleiet. Det er imidlertid grunn til å tro at angrepillen virker i opp til 5 døgn etter ubeskyttet sex.

Metoden skal ikke brukes hvis du kan være gravid fra før. Er du usikker, kan du kjøpe en graviditetstest, som du tar før du starter med behandlingen.

Tre uker etter nødprevensjonen bør du ta en ny graviditetstest for å forsikre deg om at du ikke har blitt gravid. Noen blir kvalme når de bruker angrepille. Hvis du kaster opp innen to timer etter at du tok pillene, må du ta dem på nytt.

Angrepillen skal ikke brukes som erstatning for annen prevensjon. Hvis du har kommet i en situasjon der du har måttet ty til nødprevensjon, kan det jo være et tegn på at du trenger sikrere prevensjon i framtiden. Les mer om hvilken prevensjon som passer for deg.

SpiralSpiralen er et prevensjonsmiddel som blant annet virker ved å hindre en eventuell befruktet eggcelle i å feste seg i livmoren. Denne egenskapen kan også benyttes når du har hatt ubeskyttet samleie og er redd for å ha blitt gravid. En befruktet eggcelle er nemlig helt avhengig av å kunne vokse inn i livmorveggen for å overleve.

En befruktet eggcelle bruker mellom fem og syv dager på å vandre fra egglederne til livmoren. Spiralen har den store fordelen at den virker umiddelbart etter at du har satt den inn. Derfor kan du bruke spiral som nødprevensjon hvis du får satt den inn før det har gått syv dager siden samleiet. Gjør du dette, er du nesten 100 prosent beskyttet fra å bli gravid. Hvis du velger å bruke spiral som nødprevensjon, kan du samtidig avtale med legen din når du vil fjerne den - enten ved neste menstruasjon eller senere.

Hvordan får jeg tak i spiral?Hvis du har hatt ubeskyttet sex og er redd for å ha blitt gravid, eller du tror at prevensjonsmiddelet kan ha sviktet, bør du kontakte nærmeste lege eller legevakt så fort som mulig. Hvis det ikke er gått mer enn syv dager siden du hadde samleie, kan du få satt inn spiral. Dette må gjøres av en lege. Hun må først undersøke deg og forsikre seg om at du kan bruke spiral uten at det vil være en for stor helserisiko.

Oppdatert av: Cecilie Arentz-Hansen, legeKilder:- Produktbeskrivelser i Felleskatalogen
- Rodrigues I, Grou F, Joly J. Effectiveness of emergency contraceptive pills between 72 and 120 hours after unprotected sexual intercourse. Am J Obstet Gynecol 2001; 184: 531 - 7.
- Nesheim B-I. Postkoital antikonsepsjon. Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 2737-8