Naturmetoder

Til naturmetodene hører avbrutt samleie, amming, sikre perioder og databeregning.

Til prevensjonsmetodene tilhører også en gruppe av såkalte naturmetoder. Den mest kjente av disse er "avbrutt samleie", som går ut på at mannen trekker seg ut av kvinnen rett før han får utløsning.

At naturen har vært så hensynsfull å gjøre ammende kvinner ufruktbare, må vel gjøre dette til den desidert eldste prevensjonsmetoden. Kvinner som fullammer og hvor barnet ikke er mer enn et halvt år gammelt, har veldig høy beskyttelse mot graviditet. Faktisk er de like god beskyttet, som kvinner som bruker minipiller eller kobberspiral som prevensjon.

Etter hvert som vitenskapen tråkket sin veg fremover, også når det gjaldt kvinnefysiologi, sluttet de to metodene "sikre perioder" og "databeregning" seg til selskapet. Begge disse metodene tar utgangspunkt i kvinnens menstruasjonssyklus, og prøver å beregne de dagene da hun kan bli befruktet, og de dagene hun kan ha samleie uten å bekymre seg for å bli gravid.

Det er stor spredning i sikkerheten mellom de ulike naturmetodene. Mens amming og databeregning gir deg relativt god beskyttelse, vil nok ingen anbefale deg å bruke metodene "avbrutt samleie" eller "sikre perioder" som eneste prevensjon. I alle fall ikke hvis det er viktig for deg å unngå å bli gravid. Til det er nemlig metodene altfor usikre.

Oppdatert av: Cecilie Arentz-Hansen, lege

Kilder:
-Bergsjø P, Maltau JM, Molne K, Nesheim BI. Obstetrikk og gynekologi. Kapittel 30 Prevensjon. Gyldendal Akademisk, 2004